Σύμφωνα με επιστολή του δημάρχου Κύμης-Αλιβερίου κ. Θανάση Μπουραντά, ακραία συμπεριφορά και λεκτική επίθεση με αισχρό υβρεολόγιο εις βάρος του χρησιμοποίησε ο πρώην δήμαρχος Δημήτρης Θωμάς, κατά τη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής την Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019, όταν του ζητήθηκε να αποχωρήσει σε θέμα που αφορούσε τον ίδιο για τους οικονομικούς καταλογισμούς κατά του προσώπου του, λόγω του ότι η παρουσία του σε συζήτηση προσωπικού συμφέροντος αντίκειται στο νόμο και στον Κώδικα διοικητικής διαδικασίας.

Ακολουθεί η επιστολή:

Ο ίδιος ο πρώην δήμαρχος χρησιμοποιώντας για ακόμα μια φορά νομικές σοφιστείες δικής του έμπνευσης επέμενε ότι μπορεί να συμμετάσχει στη διαδικασία της συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής να μιλήσει για το θέμα του (επηρεάζοντας τα μέλη) αρκεί να μην ψηφίσει όταν το ζήτημα τεθεί σε ψηφοφορία. Η άποψή του αυτή είναι αντίθετη με το νόμο και το πνεύμα του νομοθέτη που προσδιορίζει ότι πρέπει να απέχει για το θέμα που τον αφορά ακόμα και σε επίπεδο έκφρασης γνώμης.

Με καουμπόικη συμπεριφορά και γλώσσα πεζοδρομίου καθύβρισε τον δήμαρχο και όσα αισχρά είπε στη συνεδρίαση έχουν ηχογραφηθεί αφού στην πρώτη κιόλας συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής τέθηκε από τον ίδιο τον κύριο Θωμά ζήτημα ηχογράφησης των συνεδριάσεων για την τήρηση πρακτικών…
Η ουσία όμως δεν βρίσκεται στη γνωστή συμπεριφορά του πρώην δημάρχου , στον δηλητηριώδη λόγο και τις προσωπικές εκφράσεις που χρησιμοποιεί εναντίον των πολιτικών του αντιπάλων αλλά στο τι ορίζει ο νόμος για τη συμμετοχή των μελών στα συλλογικά όργανα και για την ανάγκη εξαίρεσής τους όταν το θέμα τους αφορά προσωπικά.

Στο Άρθρο 7 – Νόμος 2690/1999 – Αμεροληψία των διοικητικών οργάνων αναφέρεται ότι τα διοικητικά και συλλογικά όργανα πρέπει να παρέχουν εγγυήσεις αμερόληπτης κρίσης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και τα μέλη τους να απέχουν από συνεδριάσεις όταν το προσωπικό τους συμφέρον συνδέεται με την έκβαση της υπόθεσης που απασχολεί τη συνεδρίαση.

Ξεκάθαρος και χωρίς να επιδέχεται παρερμηνείες είναι ο Νόμος 3852 /2010 όπου στο άρθρο 75 για τη λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής αναφέρει σαφώς:

11. Μέλος της επιτροπής δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον για τη λήψη απόφασης με συγκεκριμένο περιεχόμενο. Απόφαση που έχει ληφθεί κατά παράβαση της διάταξης αυτής είναι άκυρη. Στο μέλος που έλαβε μέρος στη συνεδρίαση, κατά παράβαση του προηγούμενου εδαφίου, επιβάλλεται η ποινή της αργίας.

Επίσης τίθεται ζήτημα όχι μόνο για τη συμπεριφορά του κυρίου Θωμά και για την συμμετοχή του στην Οικονομική Επιτροπή του δήμου αλλά και για την παρουσία του στα δημοτικά συμβούλια όπου ο νομοθέτης έχει κρίνει ότι σε περιπτώσεις που ο αιρετός έχει παραπεμφθεί σε δίκη με κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα με ταυτόχρονη επιβολή περιοριστικών όρων πρέπει να τεθεί σε αργία για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος ακόμα και αν με μεταγενέστερη απόφαση αρθούν οι περιοριστικοί όροι..

Το άρθρο 236Α του ν. 3852/2010, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 129 του ν. 4555/2018, ορίζει τα εξής:

Διοικητικά μέτρα – Αργία
1. Εάν εκδοθεί τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου, για τα πλημμελήματα της περίπτωσης γ` της παραγράφου 1 του άρθρου 236 ή καταδικαστική απόφαση σε πρώτο βαθμό για κακουργήματα, ο Επόπτης Ο.Τ.Α. οφείλει να θέσει τον καταδικασθέντα σε κατάσταση αργίας. Η αυτοδίκαιη θέση σε αργία επιβάλλεται με την ίδια διαδικασία και σε περίπτωση αμετάκλητης παραπομπής για κακούργημα, εφόσον έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι ή προσωρινή κράτηση. Μεταγενέστερη αντικατάσταση ή άρση των περιοριστικών όρων ή της προσωρινής κράτησης, κατά τη διάρκεια της εκκρεμοδικίας, δεν κωλύει τη θέση σε αργία του αιρετού που παραπέμφθηκε για κακούργημα.

Μετά την αποστολή του παραπεμπτικού βουλεύματος από την εισαγγελία Εφετών στην αποκεντρωμένη διοίκηση απευθύνθηκε σχετικό ερώτημα στο υπουργείο Εσωτερικών και αναμένεται σχετική γνωμοδότηση και το θέμα βρίσκεται σε εκκρεμότητα…

Ωστόσο η συμμετοχή του κυρίου Θωμά τόσο στο διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑΚΑ όσο και στην οικονομική επιτροπή όπου τοποθετείται ή παρίσταται επηρεάζοντας ακόμα και με την παρουσία του( πόσω μάλλον με τις τοποθετήσεις του) σε θέματα που άπτονται της κακής διοίκησης που άσκησε ο ίδιος εις βάρος των συμφερόντων του δήμου είναι ακριβώς η ουσία του πνεύματος του νομοθέτη που απομακρύνει από την αυτοδιοίκηση με το 236Α του ν. 3852/2010, (το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 129 του ν. 4555/2018), τον αιρετό που κατηγορείται και έχει παραπεμφθεί για κακούργημα με ταυτόχρονη επιβολή περιοριστικών μέτρων (ανεξαρτήτως μεταγενέστερης άρσης ), ως διοικητικό μέτρο προστασίας του δημοσίου συμφέροντος και διαφύλαξης του κύρους της αιρετής ηγεσίας της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Δυστυχώς ο κ Θωμάς στην οικονομική επιτροπή για το θέμα των οικονομικών καταλογισμών που γίνονται στο πρόσωπό του προκειμένου να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του δήμου, ακυρώνει αρνούμενος να αποχωρήσει τις ίδιες τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής που ελήφθησαν για το προσωπικό του θέμα ενώ ο ίδιος νόμος προβλέπει την ποινή της αργίας για την παρουσία του στη συνεδρίαση.