Την έντονη δυσαρέσκεια του εκφράζει ο Πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένων νομού Εύβοιας κ. Ανδρέας Παπανδρέου, σχετικά με όσα σκοπίμως διαδίδονται για την επένδυση.

Ακολουθεί η ανακοίνωση:

Σχετικά με τα όσα ανεύθυνα ακούγονται για την Παραχώρηση της παράπλευρης αδρανούς Προβλήτας Θ΄ στο Λιμάνι των πρώην Τσιμέντων Χαλκίδας και προκειμένου να γίνουν γνωστές οι πραγματικές διαστάσεις του θέματος διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Πρόκειται για ένα έργο κατασκευής και υποδομών ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ περίπου.

Η εν λόγω παραχώρηση θα συμβάλει στην ενίσχυση της εθνικής και τοπικής οικονομίας αλλά και στην εξασφάλιση εσόδων στον Οργανισμό. Λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν προηγηθεί συσκέψεις και σχετική αλληλογραφία από τον Μάρτιο του έτους 2019 με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εγκρίναμε ως Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα σε σύνολο 8 ενεργών μελών με 1 απόντα, απόφαση με την οποία παραχωρούμε δικαίωμα απλής χρήσης στην Ελληνική εταιρεία ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ του ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ, ώστε να ξεκινήσουν οι σχετικές μετρήσεις για να ετοιμαστεί ο Τεχνικός φάκελος του Έργου.

Για όσο διάστημα θα διαρκέσει αυτό το δικαίωμα απλής χρήσης το ετήσιο αντάλλαγμα παραχώρησης ορίστηκε στις 30.000 ευρώ ετησίως. Όταν ολοκληρωθεί ο Τεχνικός φάκελος που ενδεχομένως μπορεί να διαρκέσει από 1 έως 3 έτη ανάλογα με την ύπαρξη επίκαιρων περιβαλλοντικών αδειών,  η Εταιρεία θα υποβάλλει αίτημα για να της δοθεί το δικαίωμα εκτέλεσης του Έργου.

Εφόσον αξιολογηθεί θετικά το δεύτερο αίτημα από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΝΕ και εφόσον ληφθούν όλες οι αδειοδοτήσεις που χρειάζονται για το Έργο, θα εκδοθεί νέα Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου στα πλαίσια του άρθρου 38 του Ν. 4607/2019. Σε αυτή την Απόφαση του Δ.Σ. θα καθοριστούν και οι οριστικοί οικονομικοί όροι και ανταλλάγματα της τελικής Σύμβασης Παραχώρησης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού θεώρησε αναγκαία την αξιοποίηση και εκμετάλλευση ενός αδρανούς περιουσιακού του στοιχείου όπως η συγκεκριμένη προβλήτα, που παρέμενε ανεκμετάλλευτη την τελευταία 10ετία με αποτέλεσμα όχι μόνο να απαξιώνεται, να υποβαθμίζεται και να καταστρέφεται στοιχείο της περιουσίας του Οργανισμού αλλά ταυτοχρόνως να χάνονται σημαντικά έσοδα στις παρελθούσες οικονομικές του χρήσεις.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΝΕ έλαβε υπόψη του την στρατηγική σημασία του Ομίλου Βιοχάλκο στην Ελληνική Οικονομία και Βιομηχανία. Το γεγονός ότι η Εταιρεία με την εν λόγω επένδυση, θα ενισχυθεί με επιπλέον πρώτη ύλη κατεργασίας ώστε να αυξήσει το βαθμό της παραγωγικής της δυναμικότητας με συνέπεια την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για την περιοχή, κατατάσσει την επένδυση για την τοπική οικονομία κρίσιμα σημαντική.

Επιπλέον θα υπάρξουν από το νέο λιμάνι αύξηση των εσόδων υπέρ του Δημοσίου, αύξηση του μεταφορικού έργου για τους ντόπιους μεταφορείς και αύξηση εσόδων από διακινούμενο και εκφορτωμένο φορτίο στον Οργανισμό Λιμένος.

Τέλος θεωρούμε γεγονός μεγάλης σπουδαιότητας, την καλύτερη εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου πελάτη του Λιμένα Χαλκίδας που μακράν είναι ο Όμιλος Βιοχάλκο και προσθέτως την ανάδειξη της στρατηγικής σημασίας του υπάρχοντος Λιμένος του ΟΛΝΕ ΑΕ έμπροσθεν του παλιού Τσιμεντάδικου.

Ο Δ/νων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένων Ν. Εύβοιας ΑΕ
Ανδρέας Δ. Παπανδρέου

Ακολουθείστε μας στο Google News