Ενημερωθείτε για τα Επιδοτούμενα Προγράμματα αναβάθμισης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων. Το Επιμελητήριο Εύβοιας σε συνεργασία με την ΑΝ.ΔΙΑ Στερεάς Ελλάδας & Θεσσαλίας, ΠΜ του ΕΦΕΠΑΕ, σας προσκαλούν στην ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση, με θέμα:

Παρουσίαση της Δράσης: 2.β.1.1 «Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την αναβάθμισή τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού» στα πλαίσια του Επιχειρηματικού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας 2014 – 2020.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 17:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Εύβοιας (Ελ. Βενιζέλου 12, 2ος όροφος, Χαλκίδα).

Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση της Δράσης και θα ακολουθήσει συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους προς επίλυση αποριών.

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα