Μια από τις σοβαρότερες παθογένειες που δεν έχουν αντιμετωπίσει ακόμη τα Επιμελητήρια είναι η έλλειψη κατάρτισης στον κλάδο του εμπορικού τμήματος.

Απαραίτητη προϋπόθεση για μία ομαλή αγορά όπως λειτουργεί στα περισσότερα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η εκπαίδευση και η κατάρτιση των νέων υπό εγγραφή μελών ώστε με την έναρξη της νέας τους επαγγελματικής δραστηριότητας να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν και να διαχειρισθούν καταστάσεις, για την ήπια προσαρμογή των ιδίων σε ένα νέο χώρο, σε θέματα θεμιτού ανταγωνισμού έναντι των συναδέλφων τους.
Σε πολλά επαγγέλματα, όχι από τα Επιμελητήρια αλλά βάσει νομικού πλαισίου απαιτούνται πριν την έναρξη του κάθε επαγγέλματος τα απαραίτητα πιστοποιητικά ικανότητας του νεοεισερχόμενου επαγγελματία. Όσον αφορά το εμπόριο και τα συν αυτό επαγγέλματα επικρατεί πλήρης ασυδοσία. Μπορεί να μπει στον χώρο όποιος θέλει όποτε θέλει και όπως θέλει χωρίς τις στοιχειώδεις γνώσεις και τα κατάλληλα εφόδια.
Τα Επιμελητήρια ως θεσμοθετημένος σύμβουλος του κράτους αλλά και του επαγγελματία, μπορούν να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο αναλαμβάνοντας την κατάρτιση του νεοεισερχόμενου μέλους, θέτοντας φυσικά ως βασική προϋπόθεση την προγενέστερη ενασχόληση τουλάχιστον για ένα χρόνο στο αντικείμενο που θα δραστηριοποιηθεί. Φυσικά υπάρχουν πάρα πολλά και επαναλαμβανόμενα προγράμματα κατάρτισης που υλοποιεί ο φορέας αλλά είναι διαφορετικά να το κάνεις μετά και προαιρετικά από το να το κάνεις πριν και υποχρεωτικά.
Στο βωμό της όσον το δυνατόν μεγαλύτερης εισπραξιμότητας και με το σκεπτικό να μη χάνεται καμία νέα εγγραφή, να μη χάνεται καμία νέα συνδρομή, συνειδητά τα Επιμελητήρια εμμένοντας σε μια από τις μεγαλύτερες παθογένειές τους έχουν επιλέξει την ανεξέλεγκτη είσοδο επαγγελματιών στο εμπορικό τμήμα χωρίς να έχουν φροντίσει προηγουμένως  να τους παρέχουν τα κατάλληλα εφόδια. 
Γιάννης Μαραγκός
Μέλος Δ.Σ.
Εμποροβιομηχανικού
Επιμελητηρίου Ευβοίας
Εμπορικό Τμήμα