Την Τετάρτη 7 Αυγούστου 2019 και ώρα 12:00 π.μ, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 6-8, Λαμία), η 5η Συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.

Για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης : – Ανακοινώσεις Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κ. Γεώργιου Ψυχογιού.

– Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Κωνσταντίνου Π. Μπακογιάννη σχετικά με τη συγχώνευση των Αναπτυξιακών Εταιρειών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και άλλες ανακοινώσεις.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Θέμα 1ο Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος– Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) για απασχόληση στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας) κατά το σχολικό έτος 2019-20

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ
Θέμα 2ο Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην 11η Τακτική Γεν. Συνέλευση Μετόχων της Ευβοϊκής Ανώνυμης Εταιρείας Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής κ. Κωνσταντίνος Καραγιάννης

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Θέμα 3ο Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Επιτροπής Κοινωνικού Ελέγχου για τη λειτουργία των Βιομηχανιών στη Περιοχή του Αλιβερίου και ειδικά για την καύση του RDF. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Χωροταξίας & Περιβάλλοντος κ. Γ. Αναστασίου

ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΕΡΓΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Θέμα 4ο Έγκριση 4ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2019 που αφορά στο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από παρακράτηση 20% των πιστώσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων και αφορούν επενδυτικές δαπάνες ΚΑΠ
(Περιφερειακοί ΚΑΠ- ΤΡΟΠ. 04)
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 5ο Έγκριση 2ης τροποποίησης Προγράμματος από πιστώσεις Τακτικών ΚΑΠ Τόκων, Ιδίων
Πόρων, ΟΣΚ και Επιχορηγήσεων Λοιπών Φορέων ΠΕ Βοιωτίας (Τροπ.02) έτους 2019
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 6ο Έγκριση 2ης τροποποίησης (τροπ. 02) Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Φωκίδας έτους 2019
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 7ο Έγκριση 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Φθιώτιδας, για το έτος 2019
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 8ο Έγκριση 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Ευρυτανίας έτους 2019 (τροπ. 03)
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 9ο Έγκριση πρότασης τροποποίησης π/υ έργων στην ΣΑΜΠ066 έτους 2019 του ΠΔΕ
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 10ο Έγκριση πρότασης τροποποίησης των ΣΑ ΕΠ066 και ΕΠ766 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, έτους 2019
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 11ο Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600004
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» της ΣΑΕΠ 566
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 12ο Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600007 «ΔΑΠΑΝΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» της ΣΑΕΠ 566
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 13ο Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600002
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ» της ΣΑΕΠ 566
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 14ο Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600008
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» της ΣΑΕΠ 566
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 15ο Αύξηση προϋπολογισμού και τροποποίηση τίτλου του ενάριθμου 2016ΕΠ56600011
“ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2017-2019)” της ΣΑΕΠ566
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 16ο 1. Ανάκληση της αριθμ. 295/2018 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου. 2. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Πανεπιστήμιου Αιγαίου και Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού για την υλοποίηση του έργου «Αρχαιομετρική και Περιβαλλοντική μελέτη της ανασκαφικής έρευνας στο Μυκηναϊκό οικισμό Καστρούλι Δεσφίνας 2018-2019»’’, και ορισμός μέλους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Παιδείας κ. Κωνσταντίνος Βαρδακώστας

Θέμα 17ο Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Καρπενησίου, για την υλοποίηση της πράξης: «ΤΕΧΝΙΚΑ- ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ-ΒΟΥΤΥΡΟ (Β΄ φάση)», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 18ο Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την υλοποίηση της πράξης: “ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΑΙΘΟΥΣΑ Α) ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ”, εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 19ο Έγκριση τροποποίησης – χορήγησης παράτασης προθεσμίας της από 19-12-2016 υπογεγραμμένης Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και Δήμου Καρπενησίου, για την υλοποίηση του έργου της ΣΑΕΠ 066 με τίτλο: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ” και ΚΕ 2016ΕΠ06600009. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 20ο Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας και του Δήμου Μακρακώμης, για την υλοποίηση της πράξης: ” ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Δ.Κ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ “, εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 21ο Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Περιβολίων, για την υλοποίηση της πράξης: «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ι. Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΑ ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 22ο Έγκριση Τροποποίησης της αριθμ 273/2017 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου με την
οποία εγκρίθηκε Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και
του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής κ. Κωνσταντίνος Καραγιάννης

Θέμα 23ο Έγκριση σύναψης και αποδοχής όρων (ορθή επανάληψη) Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και Δήμου Λοκρων για την υλοποίηση του εργου : “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 29/09/2018 & 05-10-2018” σύμφωνα με το σκεπτικό του διατακτικού 629/2019 πράξη του
Ελεγκτικού Συνεδρίου επί σχεδίου που υποβλήθηκε
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Θέμα 24
Λήψη απόφασης για ανάθεση της άσκησης της ασκούμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας σε Νομικό Πρόσωπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και αναδοχή της Περιφέρειας του αναλογούντος μέρους των οφειλών της εταιρείας με την επωνυμία «ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Α.Ε.» μετά τη λύση και θέση σε εκκαθάριση της εν λόγω εταιρείας, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 109 παρ. 9 εδ. β΄ και γ’ του Ν. 3852/2010. Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός

Θέμα 25ο 4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης

Θέμα 26ο Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έως το B’ τρίμηνο 2019. Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης

Θέμα 27ο Έγκριση ταμειακού Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2018, της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας. Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος

Ακολουθείστε μας στο Google News