Στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο βουλευτής Εύβοιας της Δημοκρατικής Αριστεράς Δημήτρης Αναγνωστάκης, κατέθεσε ερώτηση προς το Υπουργείο Υγείας σχετικά με τις μειώσεις στον προϋπολογισμό των δαπανών πρωτοβάθμιας υγείας και την υποβάθμιση των παρ

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης είναι το ακόλουθο:

Προς τον κ. Υπουργό Υγείας

Θέμα: «Περικοπές δαπανών στην Πρωτοβάθμια  Φροντίδα Υγείας και η υποβάθμιση Περιφερειακών Νοσοκομείων».

Τα τελευταία χρόνια η δημόσια δαπάν