Στην απάντηση του Υπουργού Υγείας, κ. Άδωνη Γεωργιάδη, στην ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Βαγγέλη Αποστόλου, για την κατάσταση απαξίωσης που βιώνει το Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας (ΓΝΑ) (6808/7-3-2014), επιβεβαιώνεται η πλήρης ανυπαρξία του συστήματος Δημόσιας Υγείας στη Φωκίδα.

Είναι χαρακτηριστικές οι στελεχώσεις των Κέντρων Υγείας και των Περιφερειακών Ιατρείων:

«Το ΚΥ Ιτέας είναι τριθέσιο (3) και οι τρεις θέσεις είναι καλυμμένες από ιατρούς ειδικότητας Γενικής Ιατρικής.

Το ΠΙ Δεσφίνας, αρμοδιότητας του ΚΥ Ιτέας, είναι διθέσιο (2). Η μία (1) θέση είναι καλυμμένη Με ιατρό επί θητεία έπειτα από την 15/02/2013 πρόσκληση ενδιαφέροντος και ημερομηνία ανάληψης στις 3/6/2013. Η θέση θα συμπεριληφθεί στην επόμενη προκήρυξη της υπηρεσίας μας προκειμένου να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη λειτουργία του ΠΙ. Η δεύτερη (2) θέση είναι καλυμμένη με ιατρό υπόχρεο υπηρεσίας υπαίθρου έπειτα από την 19/07/2013 πρόσκληση ενδιαφέροντος και ημερομηνία ανάληψης στις 20/09/2013.

To ΠΙ Χρυσσού, αρμοδιότητας του ΚΥ Ιτέας, είναι μονοθέσιο (1) και η θέση είναι καλυμμένη από ιατρό ειδικότητας Γενικής Ιατρικής.

Το ΤΤΙ Δελφών είναι διθέσιο (2) και οι δύο θέσεις είναι καλυμμένες από ιατρούς ειδικότητας Γενικής Ιατρικής.

Το ΠΙ Ελαιώνα, αρμοδιότητας του ΚΥ Ιτέας, είναι μονοθέσιο (1) και η θέση είναι καλυμμένη από ιατρό επί θητεία έπειτα από την 24/04/2013 πρόσκληση ενδιαφέροντος και ημερομηνία ανάληψης στις 01/07/2013. Η θέση θα συμπεριληφθεί στην επόμενη προκήρυξη της υπηρεσίας μας προκειμένου να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη λειτουργία του ΠΙ.

Το ΠΙ Γραβιάς, αρμοδιότητας του ΚΥ Ιτέας, είναι μονοθέσιο (1). Η θέση είναι κενή από τις 09/09/2013, ημερομηνία λήξης της θητείας του ιατρού. Προκηρύσσεται από τις 10/06/2013 χωρίς να εκδηλώνεται ενδιαφέρον από υποψήφιο ιατρό.

Το ΠΙ Πολύδροσου, αρμοδιότητας του ΚΥ Ιτέας, είναι διθέσιο (2). Η μία θέση είναι κενή από τις 10/09/2013. Προκηρύσσεται από τις 19/03/2013 χωρίς να εκδηλώνεται ενδιαφέρον από υποψήφιο ιατρό. Η δεύτερη θέση είναι κενή από 08/01/2014 λόγω λήξης της θητείας του υπηρετούντος ιατρού. Και οι δύο θέσεις συμπεριλήφθηκαν εκ νέου στην από 18/02/2014 πρόσκληση ενδιαφέροντος της υπηρεσίας μας και η μία θέση καλύπτεται από ιατρό υπόχρεο υπηρεσίας υπαίθρου, του οποίου ο διορισμός είναι σε εξέλιξη.

Το ΠΙ Αγίας Ευθυμίας, αρμοδιότητας του ΚΥ Ιτέας, είναι μονοθέσιο (1) και η θέση είναι καλυμμένη με ιατρό υπόχρεο υπηρεσίας υπαίθρου έπειτα από την 04/09/2013 προκήρυξή μας και ημερομηνία ανάληψης του ιατρού στις 07/01/2014.

Το ΠΙ Μαυρολιθαρίου, αρμοδιότητας του ΚΥ Ιτέας, είναι μονοθέσιο (1) και η θέση είναι καλυμμένη από τις 19/04/2013. Η θέση θα συμπεριληφθεί στην επόμενη προκήρυξη της υπηρεσίας μας προκειμένου να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη λειτουργία του ΠΙ.

Το ΠΙ Γαλαξειδίου, αρμοδιότητας του ΚΥ Ιτέας, είναι διθέσιο (2) και οι δύο θέσεις είναι καλυμμένες από ιατρούς ειδικότητας Γενικής Ιατρικής.

Το ΠΙ Ερατεινής, αρμοδιότητας του ΚΥ Ιτέας, είναι διθέσιο (2). Η μία (1) θέση είναι καλυμμένη με ιατρό υπόχρεο υπηρεσίας υπαίθρου έπειτα από την 24/04/2013 πρόσκληση ενδιαφέροντος και ημερομηνία ανάληψης του ιατρού στις 22/07/2013.

Η δεύτερη (2) θέση είναι κενή από τις 02/09/2013 ημερομηνία παραίτησης του ιατρού λόγω έναρξης ειδικότητας. Η θέση συμπεριλήφθηκε στην από 03/01/2014 προκήρυξη της υπηρεσίας καθώς και στην από 18/02/2014 πρόσκληση ενδιαφέροντος και δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από υποψήφιο ιατρό.

Το ΠΙ Καστελλίων, αρμοδιότητας του ΚΥ Ιτέας, είναι μονοθέσιο (1). Η θέση είναι κενή από τις 15/11/2013 λόγω παραίτησης του ιατρού. Η θέση συμπεριλήφθηκε στην από 03/01/2014 προκήρυξη της υπηρεσίας καθώς και στην από 18/02/2014 πρόσκληση ενδιαφέροντος και δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από υποψήφιο ιατρό.

Το ΚΥ Λιδωρικίου είναι τριθέσιο (3). Η μία θέση είναι καλυμμένη από ιατρό επί θητεία έπειτα από την 19/07/2013 πρόσκληση ενδιαφέροντος και ημερομηνία ανάληψης του ιατρού στις 07/10/2013. Η δεύτερη (2) θέση είναι κενή από τις 10/04/2013, ημερομηνία λήξης της θητείας του ιατρού. Η τρίτη (3) θέση είναι κενή από τις 15/10/2012, ημερομηνία παραίτησης του ιατρού λόγω έναρξης ειδικότητας.

Η θέση αυτή στάλθηκε εκ παραδρομής στην υπηρεσία μας στις 18/03/2014 και θα συμπεριληφθεί στην επόμενη προκήρυξή μας. Οι δύο πρώτες θέσεις προκηρύσσονται ανελλιπώς από την υπηρεσία μας χωρίς να εκδηλώνεται ενδιαφέρον από υποψήφιο ιατρό. Συμπεριλήφθηκαν και στην από 18/02/2014 πρόσκληση ενδιαφέροντος και δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από υποψήφιο ιατρό.

Το ΠΙ Κροκυλίου, αρμοδιότητας του ΚΥ Λιδωρικίου, είναι μονοθέσιο (1). Η θέση είναι κενή από τις 19/06/2012, ημερομηνία λήξης της θητείας του ιατρού.

Προκηρύσσεται ανελλιπώς από την υπηρεσία μας χωρίς να εκδηλώνεται ενδιαφέρον από υποψήφιο ιατρό. Συμπεριλήφθηκε στην από 18/02/2014 πρόσκληση ενδιαφέροντος και δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από υποψήφιο ιατρό.

Το ΠΙ Αρτοτίνας, αρμοδιότητας του ΚΥ Λιδωρικίου, είναι μονοθέσιο (1). Η θέση είναι κενή από τις 01/07/2013, ημερομηνία λήξης της θητείας του υπηρετούντος ιατρού. Προκηρύσσεται ανελλιπώς από την υπηρεσία μας χωρίς να εκδηλώνεται ενδιαφέρον από υποψήφιο ιατρό. Συμπεριλήφθηκε στην από 18/02/2014 πρόσκληση ενδιαφέροντος και δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από υποψήφιο ιατρό.

Το ΠΙ Αμυγδαλιάς, αρμοδιότητας του ΚΥ Λιδωρικίου, είναι μονοθέσιο (1). Η θέση είναι κενή από τις 30/09/2013, ημερομηνία παραίτησης του ιατρού λόγω έναρξης ειδικότητας. Προκηρύσσεται ανελλιπώς από την υπηρεσία μας χωρίς να εκδηλώνεται ενδιαφέρον από υποψήφιο ιατρό. Συμπεριλήφθηκε στην από 18/02/2014 πρόσκληση ενδιαφέροντος και δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από υποψήφιο ιατρό.

Το ΠΙ ΑΘ.Διάκου, αρμοδιότητας του ΚΥ Λιδωρικίου, είναι μονοθέσιο (1) Η θέση είναι κενή από τις 15/07/2013, ημερομηνία παραίτησης του ιατρού λόγω έναρξης ειδικότητας. Προκηρύσσεται ανελλιπώς από την υπηρεσία μας χωρίς να εκδηλώνεται ενδιαφέρον από υποψήφιο ιατρό. Συμπεριλήφθηκε στην από 18/02/2014 πρόσκληση ενδιαφέροντος και δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από υποψήφιο ιατρό.

Το ΠΙ Πενταγίων, αρμοδιότητας του ΚΥ Λιδωρικίου, είναι μονοθέσιο (1). Η θέση είναι κενή από τις 29/05/2012, ημερομηνία παραίτησης του ιατρού λόγω έναρξης ειδικότητας. Προκηρύσσεται ανελλιπώς από την υπηρεσία μας χωρίς να εκδηλώνεται ενδιαφέρον από υποψήφιο ιατρό. Συμπεριλήφθηκε στην από 18/02/2014 πρόσκληση ενδιαφέροντος και δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από υποψήφιο ιατρό.

Το ΠΙ Ευπαλίου, αρμοδιότητας του ΚΥ Λιδωρικίου, είναι μονοθέσιο και η θέση είναι καλυμμένη από ιατρό ειδικότητας Γενικής Ιατρικής.

Το ΕΠΙ Φυλακών Μαλανδρίνου, αρμοδιότητας του ΓΝ Αμφισσας, είναι μονοθέσιο (1). Η θέση είναι καλυμμένη με ιατρό επί θητεία έπειτα από την 15/02/2013 πρόσκληση ενδιαφέροντος και ημερομηνία ανάληψης στις 23/05/2013.

Το ΕΠΙ Φυλακών Πρεβαντορίου, αρμοδιότητας του ΓΝ Αμφισσας, είναι μονοθέσιο (1) και η θέση είναι καλυμμένη από ιατρό ειδικότητας Γενικής Ιατρικής».

Όπως γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω η επιβίωση ειδικά των ανθρώπων της επαρχίας της Φωκίδας έχει αφεθεί πλέον στην επίκληση του Θεού.