Από το Καρπενήσι ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς την ένταξη στο ΕΣΠΑ: του Ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας Ευρυτανίας (ανακατασκευή και εξοπλισμός) προϋπολογισμού 1.078.307 €, έργων των ολοκληρωμένων αστικών Καρπενησίου, προϋπολογισμού 934.579 € και έργου ύδρευσης στο Δήμο Αγράφων προϋπολογισμού 430.500 €, κατά τη διάρκεια συνάντησης με τους Δημάρχους και εκπροσώπους των Δήμων, τον Αντιπεριφερειάρχη και Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.

Πραγματοποιήθηκε στο Καρπενήσι στις 26 Σεπτεμβρίου, συνάντηση εργασίας του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχου Περγαντά και των Δήμων της Ευρυτανίας, στο πλαίσιο κύκλου συναντήσεων για το ΕΣΠΑ.
Με την παρουσία και συμμετοχή του Βουλευτή, του Αντιπεριφερειαρχη, Περιφερειακών Συμβούλων, των Δημάρχων Καρπενησίου και Αγράφων, του Γραμματέα και μελών της Διοικούσας του ΤΕΕ Ανατολικής Στερεάς, καθώς και στελεχών των υπηρεσιών της Περιφέρειας και των Δήμων, πραγματοποιήθηκε ένας εποικοδομητικός διάλογος με κοινή συνισταμένη την αποτελεσματική υλοποίηση του ΕΣΠΑ.

Στα ποιοτικά και ποσοτικά μεγέθη του προγράμματος της Στερεάς Ελλάδας αναφέρθηκε κατ΄αρχήν ο Περιφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς, καθώς επίσης και στις δύο θετικές εξελίξεις, που, παρά το πιεσμένο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, εξασφαλίστηκαν με παρεμβάσεις στους Υπουργούς, και συγκεκριμένα:
• Στην εξασφάλιση της υπερδέσμευσης του προγράμματος, σε ποσοστό 120 % επί των νομικών δεσμεύσεων
• Στην εξαίρεση της Στερεάς Ελλάδας από την οριζόντια περικοπή της εθνικής συμμετοχής, γεγονός, το οποίο δεν μειώνει το πρόγραμμα.

Στη συνέχεια, ο κ. Περγαντάς ανακοίνωσε την ένταξη στο Περιφερειακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ νέων έργων για την Ευρυτανία, αναφέροντας:

«Με την ευκαιρία της σημερινής μας συνάντησης, επιλέξαμε από εδώ, να κάνουμε την ανακοίνωση της ένταξης και της χρηματοδότησης, από το Πρόγραμμα της Στερεάς Ελλάδας, 4 νέων έργων για την Ευρυτανία.

Πρώτον: την ανακατασκευή της παλιάς πτέρυγας του Ιδρύματος Κοινωνικής Πρόνοιας της Ευρυτανίας και προμήθεια εξοπλισμού, προϋπολογισμού 1.078.307 €, που πρόκειται να υλοποιηθεί από τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.
Πρόκειται για μια παρέμβαση διαμόρφωσης χώρων, προμήθειας ξενοδοχειακού και ιατρικού εξοπλισμού, καθώς και αυτοκινήτου ΑΜΕΑ, που αναβαθμίζει τις συνθήκες πρόνοιας ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων στην Ευρυτανία.

Δεύτερον: Δύο έργα του επιχειρησιακού σχεδίου των ολοκληρωμένων αστικών του Δήμου Καρπενησίου, συνολικού προϋπολογισμού 934.579 €, και συγκεκριμένα :

• Το έργο «δημιουργία δικτύου δρόμων ήπιας κυκλοφορίας – πεζοδρομίων στην πόλη του Καρπενησίου», με παρεμβάσεις σε μήκος 1.690 μέτρων και προϋπολογισμό 300.000 €.
&
• Το έργο «ενοποίηση – οδική σύνδεση περιοχών επέκτασης σχεδίου πόλης με το παλιό σχέδιο πόλης Καρπενησίου», που περιλαμβάνει οδικές διαμορφώσεις, προϋπολογισμού 634.579 €.

Τρίτον: Την «αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τοπικής Κοινότητας Δάφνης», μια σημαντική παρέμβαση στο Δήμο Αγράφων, με προϋπολογισμό 430.500 €.»

Ειδική αναφορά στα έργα της Ευρυτανίας έκανε ο Περιφερειάρχης, επισημαίνοντας:

«Προχωρούμε εντάσσοντας και χρηματοδοτώντας έργα στο Πρόγραμμα της Στερεάς Ελλάδας, με στόχο την υλοποίηση έργων που έχει ανάγκη ο τόπος μας. Επιδίωξή μας είναι να αξιοποιήσουμε τα κονδύλια του ΕΣΠΑ, να εργαστούμε μεθοδικά και να συνεργαστούμε με όλους τους φορείς προκειμένου να φτάσουμε στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Γνωρίζετε ότι ανάμεσα στα συγχρηματοδοτούμενα έργα του προγράμματος της Στερεάς Ελλάδας, είναι το Νοσοκομείο Καρπενησίου, που εντάξαμε πρόσφατα, με προϋπολογισμό 2,1 εκ. €. Γνωρίζετε και γνωρίζουμε όλοι ότι είναι μια σημαντικότατη παρέμβαση στον τομέα της υγείας, απολύτως αναγκαία για όλη την Ευρυτανία. Το έργο είναι σε φάση προ-δημοπρατικού ελέγχου, προκειμένου να γίνει ο διαγωνισμός και να ξεκινήσει η κατασκευή του.

Γνωρίζουμε και γνωρίζετε επίσης ότι, η Ευρυτανία, όπως και όλη η Στερεά Ελλάδα, έχουν πολλές ανάγκες στην οδοποιία. Πρόθεσή μας είναι αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο, που αντιμετωπίζουμε μεγάλες οικονομικές δυσκολίες, να προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε την εξέλιξη σημαντικών έργων στον τόπο μας.

Στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας, είναι η ολοκλήρωση των μελετών και της κατασκευής του δρόμου Λαμία – Καρπενήσι, έργου που αποτελεί πάγιο αίτημα της Ευρυτανίας και, φυσικά, της Φθιώτιδας.

Με παρεμβάσεις στο Υπουργείο Υποδομών και έχοντας ήδη κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, αναμένουμε την ένταξη του έργου «Καστρί – Μακρακώμη», με παρακάμψεις Μάκρης και Μακρακώμης και τη χρηματοδότησή του από το τομεακό του ΕΣΠΑ με 34 εκ. €.

Για τον ίδιο οδικό άξονα Λαμία – Καρπενήσι, εξαιρώντας το τμήμα Λιανοκλάδι – Καστρί, της προγραμματισμένης διέλευσης του Ε 65, οι μελέτες έχουν προχωρήσει. Από το Υπουργείο Υποδομών έχουμε επίσης τη δέσμευση για χρηματοδότηση των πλήρων μελετών, με προτεραιότητα τη μελέτη Ανατολικής πρόσβασης της σήραγγας του Τυμφρηστού.

Επιδίωξή μας είναι να συνεχίσουμε τις παρεμβάσεις και να καταφέρουμε σε βάθος χρόνου να προχωρήσουν και να ολοκληρωθούν τα έργα στο δρόμο Λαμία – Καρπενήσι.

Σε ότι αφορά το δικό μας περιφερειακό πρόγραμμα, θέλουμε να επισημάνουμε:

Τα εννέα ΣΧΟΟΑΠ της Ευρυτανίας, συνολικού προϋπολογισμού 2.064.308 €, που είναι ενταγμένα και όπως γνωρίζετε, υλοποιούνται από τους Δήμους, τονίζουμε ότι θα πρέπει να έχουν συμβασιοποιηθεί μέχρι το τέλος του 2011.

Για τα κρίσιμα θέματα της διαχείρισης των απορριμμάτων, η Ευρυτανία, όπως και άλλες περιοχές της Περιφέρειας, παρουσιάζει υστέρηση στην υλοποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού. Μια από τις πρώτες μας προτεραιότητες είναι να συντονιστούμε με τους Δήμους και τους φορείς τους, που είναι υπόχρεοι για τη διαχείριση των απορριμμάτων και να προχωρήσουμε άμεσα σε λύσεις. Λύσεις που θα είναι τεχνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά αποδεκτές.
Παράλληλα, ως Δήμοι, θα πρέπει να προχωρήσετε άμεσα στο κλείσιμο και στην αποκατάσταση των ΧΑΔΑ.»

Στη συνέχεια ο κ. Περγαντάς τόνισε με έμφαση την κρισιμότητα του 2011 στο πεδίο υλοποίησης, διαχείρισης και εφαρμογής του ΕΣΠΑ, βάζοντας παράλληλα και τις κεντρικές κατευθύνσεις:
«Στο πλαίσιο της επιτάχυνσης έχουμε σχεδιάσει ένα πρόγραμμα που πρέπει να υλοποιήσουμε με ασφυκτικά περιθώρια και πιστεύουμε ότι μαζί μπορούμε να προχωρήσουμε και να επιτύχουμε τους στόχους μας.

Πρώτον και κεφαλαιώδες:
Τις δεσμεύσεις που έχουμε για την απορροφητικότητα του προγράμματος, το γνωστό κανόνα «ν + 3», δηλαδή την υποχρέωση να κάνουμε δαπάνες, μέχρι τέλους του 2011, ύψους 32,58 εκατομμυρίων € και θα πρέπει να την πετύχουμε σε λιγότερο από 3,5 μήνες από σήμερα.

Να τονίσω, στο σημείο αυτό, ότι την απορρόφηση των 32,58 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή την επίτευξη του «ν+3» για το 2011, θα πρέπει να την πετύχουμε σε περίπου 3 μήνες από σήμερα.
Είναι προφανές πως για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, ο οποίος είναι πολύ δύσκολος και κρίσιμος, πρέπει όλοι να δουλέψουμε σκληρά, και να επιταχύνουμε τους ρυθμούς υλοποίησης των έργων.
Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, έτσι ώστε να συζητήσουμε έργο – έργο και να βρούμε λύσεις στα όποια προβλήματα υπάρχουν.

Αυτή την περίοδο είναι επιβεβλημένο να ενεργοποιηθούμε όλοι οι φορείς και παρακαλώ ιδιαίτερα για τη συνεργασία σας, για να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τη Στερεά Ελλάδα.

Δεύτερον
Να επιταχύνουμε τους ρυθμούς υλοποίησης, σε συνεργασία με το σύνολο των δικαιούχων και των εμπλεκόμενων φορέων.
Εμείς από την πλευρά μας ολοκληρώνουμε τη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων που έχουν υποβληθεί και εντάσσουμε έργα.
Από τη δική σας πλευρά, θέλουμε να επιλέξετε και να μας δώσετε ώριμα έργα και έργα – σημαία, που με την υλοποίησή τους θα συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα και στην αναπτυξιακή πορεία του τόπου μας.

Τρίτον
Θα πρέπει να προχωρήσουμε στην εξυγίανση του προγράμματος, με απένταξη των έργων που έχουν σοβαρές αποκλίσεις στην υλοποίησή τους. Είναι γνωστό ότι το μέτρο αυτό προβλέπεται από το σχετικό έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας του ΕΣΠΑ.»

Τέλος ο Περιφερειάρχης, αναφέρθηκε:
• Στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας (ΣΑΕΠ 766), το οποίο, με διαρκείς παρεμβάσεις του Περιφερειάρχη, έχει εξασφαλίσει τη συνέχιση της χρηματοδότησής του, προκειμένου να γίνουν σημαντικά έργα στη Στερεά Ελλάδα και ανέφερε για την Ευρυτανία τα τέσσερα οδικά έργα που είναι ενταγμένα στη ΣΑΕΠ 766, συνολικού προϋπολογισμού 27 εκ. €, όπου συνέβαλε θετικά και η πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, η οποία και τους δημοπράτησε, και συγκεκριμένα τους δρόμους:

Δομνίστα – Ρόσκα – Πάντα Βρέχει – Όρια Νομού
Καστανιά – Πρόδρομος Ροσκιά
Σαρκίνι – Καταβόθρα
Βαρβαριάδα – Άγραφα

• Στη διεύρυνση της ΣΑΕΠ 766, σε ύψος πάνω από 500 εκ. €, που αποτελεί σημαντικό διεκδικητικό στόχο της Περιφέρειας.
• Στην εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας, που έχει ήδη ξεκινήσει, και προβλέπεται να ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2011.
• Στο πρόγραμμα Πίνδος, που είναι σε διαρκή διαδικασία εξομάλυνσης της χρηματοδοτικής του ροής : έχει ήδη προχωρήσει η αποπληρωμή οφειλών και αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο έργα που υλοποιούνται κανονικά, ενώ αναμένεται η συνέχιση των πιστώσεων, προκειμένου να γίνει η επανεκκίνηση και όσων έχουν σταματήσει.

Με ανοιχτή συζήτηση και συμμετοχικό διάλογο, με τοποθετήσεις και προτάσεις των Δημάρχων Καρπενησίου & Αγράφων κ.κ. Μπακογιάννη και Τάτση, του Αντιπεριφερειάρχη κ. Καραμπά , του Βουλευτή κ. Καρανίκα, και των συμμετεχόντων στη συνάντηση, και με συγκεκριμένες αναφορές σε ειδικότερα έργα (όπως οδοποιία, περιβάλλον – διαχείριση απορριμμάτων, λυμάτων και νερών, δομές υγείας, αστικές αναπλάσεις, Jessica), έγινε μια γόνιμη και παραγωγική συνεδρίαση στην Ευρυτανία, με κεντρικό στόχο την αποτελεσματική υλοποίηση του ΕΣΠΑ.

Κλείνοντας ο Περιφερειάρχης κ. Περγαντάς, απευθυνόμενος στους Δημάρχους, στους εκπροσώπους των Δήμων και στους συμμετέχοντες, τόνισε:

«Είναι εντελώς προφανές, είναι αναγκαίο και χρειαζόμαστε τη συνεργασία, τη συμμετοχή σας και την ενεργοποίησή σας, ότι έχουμε μπροστά μας μια περίοδο σκληρής δουλειάς για να υλοποιήσουμε το Πρόγραμμα της Στερεάς Ελλάδας.
Κεντρική επιδίωξή μας είναι να αξιοποιήσουμε όλους τους διαθέσιμους πόρους, να διαχειριστούμε με τον καλλίτερο τρόπο το Πρόγραμμα της Στερεάς Ελλάδας, να παράξουμε έργο και να μην αφήσουμε να χαθεί ούτε ένα ευρώ από την Περιφέρειά μας».

 

Ακολουθείστε μας στο Google News