Ο Βασίλης Κεδίκογλου επανέρχεται στο θέμα του ΒΙΟΚΑ Αιδηψού και χαρακτηρίζει κύριο υπαίτιο του προβλήματος τον ίδιο τον Δήμαρχο…

Η παράλειψη συντήρησης, επί εξαετία, του Βιολογικού Καθαρισμού της Αιδηψού, εξ αιτίας της εγκληματικής αδιαφορίας του Δήμου, που οδήγησε ουσιαστικά στην καταστροφή του και τώρα ανακατασκευάζεται και συντηρείται, από την απόρριψη χιλιάδων τόνων ακατέργαστων βοθρολυμάτων, ίσως έχει δημιουργήσει μείζονα προβλήματα ρύπανσης και πιθανής αλλοίωσης του θαλασσίου περιβάλλοντος εξαιτίας της απόρριψης χιλιάδων τόνων ακατέργαστων βοθρολυμάτων.
Τα πρόσφατα ιχθυοβιολογικά προβλήματα σε γειτονικές περιοχές όπως του Μαλλιακού και τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα που δεσπόζουν στον Β. Ευβοικό και τον Μαλλιακό δεν επιτρέπουν εφησυχασμό. Χρειάζεται επιτακτικά έρευνα προς διαπίστωση των επιπτώσεων της απόρριψης από το ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ. (Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών).
Το ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ. στο οποίο γνωστοποιήσαμε την έκθεση των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και ερωτήσαμε ποιες ενέργειες ή πράξεις απαιτούνται για την αποκατάσταση του Περιβάλλοντος, μας απάντησε:

Άννα Παππά, Υποψήφια Εύβοιας ΝΔ 2019 Ιούλιος

1. Από την επισυναπτόμενη έκθεση της ειδικής υπηρεσίας επιθεωρητών περιβάλλοντος για το βιολογικό καθαρισμό του Δήμου Λουτρών Αιδηψού προκύπτει ότι υπάρχουν δυσλειτουργίες στις μονάδες επεξεργασίας των βοθρολυμάτων που μπορεί να έχουν σαν αποτέλεσμα την επιβάρυνση του θαλασσίου περιβάλλοντος.

2. Το ΕΛΚΕΘΕ μπορεί να εκπονήσει μελέτη στην περιοχή που θα έχει σαν σκοπό α) την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης στο τοπικό θαλάσσιο οικοσύστημα β) τον συσχετισμό της πιθανής ρύπανσης με τις υπάρχουσες πηγές παραγωγής και μεταφοράς των ρύπων και γ) προτάσεις για την αποκατάσταση πιθανής διατάραξης του οικοσυστήματος. Η μελέτη αυτή θα περιλαμβάνει τις εξής μετρήσεις:
α) Στον θαλάσσιο πυθμένα: εφάπαξ δειγματοληψία θαλασσίων ιζημάτων και εξέτασή τους για την παρουσία οργανικών και ανόργανων ρύπων και οργανικού άνθρακα.
β) Συλλογή δειγμάτων βένθους (των θαλάσσιων οργανισμών που ζουν στον πυθμένα) και εξέτασή τους για την εύρεση της οικολογικής ποιότητας της περιοχής
γ) Στη στήλη του θαλασσινού νερού: δύο εποχιακές δειγματοληψίες (χειμερινή και θερινή περίοδο) και μετρήσεις που θα περιλαμβάνουν τις εξής παραμέτρους: υδρολογικά χαρακτηριστικά και κυκλοφορία του θαλασσινού νερού, μικροβιολογικό έλεγχο, θρεπτικά συστατικά, αιωρούμενη σωματιδιακή ύλη, αιωρούμενο οργανικό άνθρακα και φώσφορο.
3. Το κόστος της μελέτης (δειγματοληψίες, αναλύσεις των δειγμάτων και επεξεργασία των αποτελεσμάτων) ανέρχεται στο ποσό των 30.000 ευρώ.
Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας,Δρ. Ευστάθιος Μπαλόπουλος

Ο Προκαλέσας την ρύπανση, ο κύριος υπαίτιος, ο Δήμος Αιδηψού και οι Λιμενικές Αρχές που έπρεπε να σημάνουν συναγερμό για ένα τόσο μεγάλο ζήτημα καθώς έχουν την ευθύνη τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, σιωπούν έως αδιαφορούν. Σιωπή της ενοχής.
Είναι φανερό ότι χρειάζεται άμεση κινητοποίηση της Περιφέρειας και της Νομαρχίας να πιεσθεί ο Δήμος Αιδηψού ώστε να διαθέσει την απαιτουμένη πίστωση και οι εργασίες του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. να εκτελεστούν το ταχύτερον υπό την εποπτεία των Υπηρεσιών Περιβάλλοντος Νομαρχίας, Περιφέρειας και Υ.ΠΕ.ΧΩΔ.Ε. Οι καιροί ού μενετοί. Εμπιστοσύνη στον Δήμο Αιδηψού δεν μπορεί να υπάρχει όταν χρειάστηκε ο έλεγχος των Επιθεωρητών, το υψηλό πρόστιμο και σχεδόν ένας χρόνος από την ημέρα της επιθεώρησης για να αρχίσουν οι εργασίες αποκατάστασης του ΒΙΟΚΑ.