Προκήρυξη θέσεων Αρχαιολόγων στις οποίες συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων και θέσεις σε Εύβοια, Βοιωτία, Φθιώτιδα και Ευρυτανία.

Η προκήρυξη έχει αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο και αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξήντα δύο θέσεων μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής,  Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Στους νομούς της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Εύβοια, Βοιωτία, Φθιώτιδα και Ευρυτανία) έχει προκηρυχθεί μία θέση ανά νομό και αφορά πτυχιούχους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχαιολόγων, Ειδικότητας Βυζαντινών – Μεταβυζαντινών.
Δείτε τις θέσεις σε όλη την Ελλάδα ανά περιοχή και ειδικότητα.