Ο Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού Γιάννης Κοντζιάς προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου “Αποκατάσταση δημοτικού οδικού δικτύου εντός σχεδίου πόλεως Λουτρών Αιδηψού και τμήμα δρόμου εισόδου στον οικισμό Μπάνια Γιάλτρων”.

Το έργο αφορά την αποκατάσταση των οδοστρωμάτων δύο οδών εντός της πόλης των Λουτρών Αιδηψού και του οικισμού Μπάνια Γιάλτρων Αιδηψού. Αξία έργου χωρίς ΦΠΑ 258.183,89 ευρώ.

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών Τρίτη 7 Απριλίου 2020 και ώρα 10:00.

Μπορείτε να καταθέτε την προσφορά σας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.promitheus.gov.gr

Αρμόδιος για σχετικές πληροφορίες είναι ο κ. Τσαπέτης Κων/νος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2226350034.

Ακολουθείστε μας στο Google News