Ο Δήμος Κύμης – Αλιβερίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών ατόμων.

Για τη στελέχωση της Δομής «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κύμης – Αλιβερίου» στο Αλιβέρι θα προσληφθεί 1 άτομο με πτυχίο ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών λειτουργών, 1 άτομο ΠΕ Ψυχολόγων και 1 άτομο ΔΕ Διοικητικού.