Προτάσεις για τις επιχειρήσεις έστειλε το Επιμελητήριο Εύβοιας προς τους Υπουργούς Χρήστο Σταϊκούρα και Άδωνη Γεωργιάδη.

Ακολουθεί η επιστολή:

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί

Τα ήδη ληφθέντα μέτρα άμεσης εφαρμογής είναι σαφώς ένα θετικό πρώτο βήμα, όμως αυτά πρέπει καταρχάς να ενισχυθούν αλλά και να συμπληρωθούν με μέτρα που θα στοχεύουν στη συνεχή αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας της οικονομίας και την σταδιακή μετάβαση στην κανονικότητα.
Προς την κατεύθυνση αυτή, πιστεύουμε ότι είναι αδήριτη ανάγκη για την αντιμετώπιση της επερχόμενης οικονομικής ύφεσης και την ανακούφιση των πληγέντων επιχειρήσεων και επαγγελματιών, να συμπεριλάβετε στα εξαγγελλόμενα μέτρα την παράταση των προθεσμιών για τις εξής κάτωθι περιπτώσεις:
Συγκεκριμένα ζητάμε να παραταθεί μέχρι 1/1/2021:

• η απόσυρση των φορολογικών ταμειακών μηχανών που οι κάτοχοί τους οφείλουν να τις αποσύρουν μέχρι 31/05/2020

• η υποχρέωση τήρησης των ηλεκτρονικών βιβλίων για τις επιχειρήσεις σε όλα τα στάδια υλοποίησης που προέβλεπε η υπουργική απόφαση

• η υποχρέωση ηλεκτρονικής τιμολόγησης και ηλεκτρονικής διαβίβασης των δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων