Ο Τάσος Γέραλης, Μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Στερεάς Ελλάδας, Υπεύθυνος του τομέα Επικοινωνίας αναφέρεται στο παρακάτω άρθρο του στις συνέπειες  της διεθνούς κρίσης, σχολιάζοντας πως αυτές είναι πιο  ήπιες στη χώρα μας, αφενός λόγω των  περιορισμένων εξαγωγών και αφετέρου λόγω των μικρών εταιρείων που  έχουμε στην χώρα μας.

Αντίθετα το μεγάλο πρόβλημα για την ελληνική οικονομία είναι το ότι έχουμε μπει σε τροχιά εγχώριας κρίσης πριν την εκδήλωση της διεθνούς κρίσης. Αναλυτικά το άρθρο είναι το παρακάτω:

Όλοι οι δείκτες  της οικονομίας επιδεινώθηκαν τα τελευταία πέντε χρόνια. Η ανταγωνιστικότητα βρίσκεται σε ραγδαία πτώση με το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών να διευρύνεται συνεχώς και η χώρα να χάνει θέσεις στις διεθνείς κατατάξεις. Η δημοσιονομική κατάσταση είναι εκτός ελέγχου με τη χώρα μας να παραβιάζει συνεχώς το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ο ρυθμός ανάπτυξης φθίνει ενώ επιβραδύνθηκε ανησυχητικά η διαδικασία σύγκλισης του εθνικού εισοδήματος προς τον μέσο όρο της ΕΕ.

Για τους δύσπιστους, τα στοιχεία είναι συντριπτικά  για  την χώρα αλλά και για την περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας. Στους παρακάτω πίνακες (πηγή ΕΣΥΕ) παρατείθονται στοιχεία, στα οποία φαίνεται, ότι ενώ η χώρα είχε μπει σε ρυθμούς σταθερής ανάπτυξης μέχρι το 2004, αμέσως μετά την διακυβέρνηση της χώρας από την ΝΔ τα οικονομικά αποθέματα της χώρας άρχισαν να εξενεμίζονται και η ανάπτυξη της Στερεάς Ελλάδας να οδηγείται «πίσω ολοταχώς».

Η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) το χρονικό διάστημα 2000-2004 είχε ετήσιο ρυθμό αύξησης 8-9% στο σύνολο της χώρας, για να παρουσιάσει πτώτικη τάση την τριετία 2004-2007 στο 6,8%.  Τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίαζε η περιφέρειας της Στ. Ελλάδος με 6,6% για να υποστεί καθήζιση το 2007 στο 4,3%.

Το μέσο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν για την Στερεά το διάστημα 2004-2003, είχε ετήσια αύξηση 7%, για να υποστεί κάθιση  στο 4,8% το 2007-2006.

Ομοια ένας άλλος περιφεριακός δείκτης αυτός  του μέσου κατά κεφαλή Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος για την Στερεά παρουσιάζει την ίδια εικόνα. Από το 6,12% το 2004-2003 βρέθηκε στο 4,7% το διάστημα 2007-2006, ενώ στο σύνολο της χώρας η αύξηση από το 7,90%  βρέθηκε με ρυθμό αύξησης 6,6%. Ενώ τα στοιχεία για την διετία 2007-2009 είναι αποκαρθητικά και δυστυχώς ακόμη δεν έχουν ανακοινωθεί από την ΕΣΥΕ.

  Σύνολο  Προστιθέμενης Αξίας Μεταβολή ( %)
  2004-2003 2005-2004 2006-2005 2007-2006
Στερεά 6,6 7,9 7,5 4,3
Χώρα 9,0 7,5 6,8 6,8

  ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ  ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ Μεταβολή ( %)
  2004-2003 2005-2004 2006-2005 2007-2006
Στερεά 7,01 5,15 5,4 4,8

  ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ Μεταβολή ( %)
  2004-2003 2005-2004 2006-2005 2007-2006
Στερεά 6,12 4,6 5,3 4,7
Χώρα 7,90 6,8 7,4 6,6


Πως θα βγούμε από την κρίση που οδήγησε  την χώρα η σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ;

Στην Θεσσαλονίκη  ο Πρωθυπουργός, μας είπε για να αντιμετωπίσθεί η κρίση πρέπει να σφίξουμε τις ζώνες μέχρι εκεί που δεν παίρνει άλλο. Εχουμε μεγάλο χρέος και για να το εξοφλίσουμε πρέπει να κόψουμε τις «σπατάλες» μας.  Προτείνει περιοριστική πολιτική με αύξηση φόρων και μείωση των δημοσίων επενδύσεων. Αυτή όμως η πολιτική δεν μπορεί παρά να εντείνει και να παρατείνει την κρίση.

Ο Γ. Παπανδρέου διατύπωσε μια διαφορετική οικονομική σκέψη, η χώρα χρειάζεται ανάπτυξη, αυτή θα επιτευχθεί με την αύξηση της συνολικής κατανάλωσης, την αύξηση των επενδύσεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Αναφέρει σε κάθε ομιλία του, ότι ο δρόμος ανάπτυξης περνά από την κατανόηση των χαρακτηριστικών της πολλαπλής εγχώριας οικονομικής κρίσης, και εντοπίζει ότι η κρίση είναι: κρίση εισοδημάτων και ρευστότητας, κρίση δημοσιονομική, και κρίση του παραγωγικού προτύπου ανάπτυξης της χώρας.

Σήμερα η  χώρα μαστίζεται από την κρίση εισοδημάτων και ρευστότητας. Για να αντιμετωπιστεί, το κράτος οφείλει να στηρίξει τη ζήτηση και τη ρευστότητα στην αγορά. Η στήριξη του εισοδήματος των ασθενέστερων στρωμάτων και της μεσαίας τάξης δεν αποτελεί μόνο επιλογή κοινωνικής δικαιοσύνης. Είναι ο μόνος τρόπος για να περιορίσουμε την οικονομική ανασφάλεια και να αναχαιτίσουμε την πτώση της κατανάλωσης αλλά και των επενδύσεων.

Οι λύσεις είναι σαφείς. Το ΠΑΣΟΚ προτείνει στοχευμένα μέτρα στήριξης του εισοδήματος των ασθενέστερων, ενίσχυση των δημόσιων επενδύσεων, αξιοποιώντας τους πόρους του ΕΣΠΑ 2007-2013 όπου το «μηδέν» αναγράφεται σχεδόν 2,5 χρόνια μετά την επίσημη έναρξη του. Προτείνει μέτρα εξασφάλισης της ρευστότητας στην αγορά βάζοντας τέλος στη στήριξη στο τραπεζικό σύστημα άνευ ουσιαστικών ανταλλαγμάτων. Πρέπει τέλος να ληφθούν δραστικά μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας στην κατεύθυνση της αντιμέτωπης των εναρμονισμένων πρακτικών, της προκλητικής κερδοσκοπίας και των ολιγοπωλιακών καταστάσεων.

Έχουμε επίσης σήμερα μία δημοσιονομική κρίση. Τα τελευταία χρόνια, μειώθηκαν οι δημόσιες επενδύσεις και αυξήθηκε κατακόρυφα η φορολογία για τους πολλούς. Αυξήθηκε η σπατάλη και η κακοδιαχείριση (βλ, ομόλογα, νοσοκομεία 5 δις € χαριστικές ρυθμίσεις των τραπεζών για το ΙΚΑ, κ.α), το δημόσιο απώλεσε σημαντικά έσοδα από την έξαρση της φοροδιαφυγής και την αποδιάρθρωση των ελεγκτικών μηχανισμών, ενώ εφαρμόστηκε συνειδητά μια πολιτική μείωσης των φορολογικών βαρών στους έχοντες και κατέχοντες (μείωση φορολογίας εταιρειών, κατάργηση ΦΜΑΠ).

Απαιτείται  λοιπόν η αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας των φορολογικών  αρχών, περισσότερη φορολογική δικαιοσύνη με τη φορολόγηση του πλούτου εκεί που υπάρχει, δραστική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής με αξιοποίηση της πιο σύγχρονης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, μέτρα ριζικής βελτίωσης της διαφάνειας των πράξεων του κράτους, μια νέα πολιτική δημοσιονομικής διαχείρισης με έμφαση στην αποτελεσματικότητα.

Τέλος, είναι  σαφές πως η χώρα μας οφείλει  να αλλάξει παραγωγικό πρότυπο. Η  ραγδαία πτώση της ανταγωνιστικότητας και η αδυναμία μας να συνεχίσουμε  να εφαρμόζουμε πολιτικές που  πλήττουν το περιβάλλον, μας οδηγούν στην ανάγκη μιας μεγάλης στροφής στην «πράσινη ανάπτυξη». Η πράσινη ανάπτυξη δεν είναι μια φούσκα ούτε μια εφήμερη μόδα. Είναι μια παγκόσμια πρόκληση και επιταγή.

Δεν υπάρχει  άλλος δρόμος για μια χώρα με τα δικά μας χαρακτηριστικά από το να επιχειρήσει να αναπτύξει μια νέα οικονομία που βασίζεται στο σεβασμό του περιβάλλοντος και στην πολιτιστική-φυσική κληρονομιά μας, να προωθεί την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες, την παραγωγή υπηρεσιών και προϊόντων υψηλής ποιότητας. Μόνο έτσι θα ανακτήσουμε τη χαμένη διεθνή ανταγωνιστικότητά μας, θα προωθήσουμε επενδύσεις και θα δημιουργήσουμε νέες βιώσιμες θέσεις εργασίας.

Τίποτε  από όλα αυτά δεν  είναι ακατόρθωτα. Βούληση και σχέδιο χρειάζεται και το ΠΑΣΟΚ ΜΠΟΡΕΙ. Τώρα πάνω στην κρίση είναι που πρέπει να ξεκινήσουν οι ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ.