Με επιστολή του ο Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Ευβοίας, εκφράζει την άποψη του για το μέλλον της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας, μετά τον αποχαρακτηρισμό της από διατηρητέο μνημείο.

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ευβοίας ως επιστημονικός φορέας και ως ο πλέον αρμόδιος να εκφέρει άποψη για το συγκρότημα της Δημοτικής Αγοράς, μετά από τις τελευταίες εξελίξεις ήτοι: το θέμα που προέκυψε μετά την πρόσφατη ακύρωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣΤΕ), της απόφασης του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ) λόγω της σύνθεσης του, καλείται  να εκφέρει εκ νέου άποψη για το συγκεκριμένο θέμα.

Λαμβάνοντας υπ όψιν:

α) την Ιστορική Μνήμη  και τα Αρχιτεκτονικά Στοιχεία που ακόμη και σήμερα δεν μπορούν να αμφισβητηθούν.

β) τις  θέσεις του Συλλόγου  που είχε πάρει το 2005 και τελευταία το 2010, αλλά και την οικονομική δυσχέρεια που επικρατεί (κάτι που δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας και αφορά το κοινωνικό σύνολο)

γ) την σημερινή κατάσταση του συγκροτήματος για την οποία φυσικά αισθανόμαστε ντροπή και αγανάκτηση.

δ) και φυσικά ότι αυτό το έργο δεν πρέπει να κωλυσιεργήσει περισσότερο διότι είναι  ντροπή για τους πολίτες αυτής της πόλης και όχι μόνον.

Προτείνουμε τα ακόλουθα:

1) Να ξεκινήσει άμεσα αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μέσω του οποίου  θα εξασφαλιστεί με τον καλύτερο τρόπο η ορθή εξέλιξη του έργου μέχρι το στάδιο της μελέτης εφαρμογής. Η νέα μελέτη θα πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψη στοιχεία του ήδη υπάρχοντος κτιριακού συγκροτήματος και να προσβλέπει σε ένα οικοδόμημα που αφενός δεν θα υστερεί σε τίποτα από τις σημερινές απαιτήσεις για την λειτουργία του και την μορφή του, αφετέρου θα διατηρεί την ιστορική μνήμη που συνδέει το χώρο με τους πολίτες.

2) Η νέα μελέτη θα πρέπει να συμπεριλάβει, σαν αναπόσπαστο κομμάτι της, την πλατεία αγοράς και τις όψεις όλων των κτηρίων που “βλέπουν” περιμετρικά στην πλατεία και  στο κτιριακό συγκρότημα της Δημοτικής Αγοράς.

3) Η χρήση της ως κεντρική λαϊκή αγορά συνάδει εκτός από την ιστορική της μνήμη και με την πρακτική που ακολουθείται στις σύγχρονες πόλεις της Ευρώπης.

Με αυτό τον τρόπο θα μπορεί να συνδέσει το παλαιό με το νέο, όπως ακριβώς γίνεται σε όλες τις Ευρωπαϊκές πόλεις και που φυσικά θα το δούμε και στη πόλη μας  (βλέπε ΑΡΕΘΟΥΣΑ).

4) Να διασωθούν να προστατευθούν και να προβληθούν στο σύνολο της μελλοντικής μελέτης όλα τα στοιχεία Αληθινού Αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος αλλά και οι ιστορικές μνήμες που αφορούν το κτιριακό συγκρότημα. Να αντιμετωπισθεί  από τους μελετητές ως Διαχρονικό Κέντρο Εμπορικών και Κοινωνικών Συναλλαγών.
 
5) Το χρονικό φάσμα από τον διαγωνισμό μέχρι και την πραγματοποίηση της ιδανικότερης πρότασης είναι πολύ μικρό σε σύγκριση με τα οφέλη που ως Σύλλογος, πιστεύουμε ακράδαντα πως θα έχει το Κοινωνικό Σύνολο της πόλης μας.

Κλείνοντας και μέχρι την έναρξη του νέου έργου, θεωρούμε επιτακτική ανάγκη ο Δήμος να προβεί άμεσα στις παρακάτω ενέργειες:

1. Καθαρισμό του κτιριακού συγκροτήματος της Δημοτικής Αγοράς  και φροντίδα και μέριμνα κάποιων αστέγων που κατοικούν στο κτιριακό συγκρότημα.

2. Φωτισμό, που θα βοηθήσει στην ασφάλεια του χώρου και των περιοίκων.

3. Φύλαξη του συγκροτήματος ώστε να αποφευχθεί η συνεχιζόμενη σύληση του  μια και αποτελεί περιουσία όλων μας.

Ο Σύλλογος όπως έχει αποδείξει και παλαιότερα, έχοντας ως γνώμονα το καλύτερο δυνατό για την πόλη της Χαλκίδας, είναι στη διάθεση της Δημοτικής Αρχής για μελλοντική συνεργασία όσον αφορά τις “κόκκινες γραμμές”,   που θα πρέπει να λάβει υπ όψιν η μελλοντική μελέτη για τη σωστή διεξαγωγή του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού.