Η Κοινότητα Κύμης αποφάσισε την υποβολή πρότασης προς την ΔΕΥΑΚΑ, με την οποία εισηγείται την τοποθέτηση του Δημήτρη Θωμά, μέλους του ΔΣ αυτής, ως αρμόδιου για την επίλυση του προβλήματος ύδρευσης αποκλειστικά της Κύμης, στα πλαίσια του θέματος με αύξοντα, των θεμάτων ημερησίας Διάταξης κατά το Συμβούλιο της  Τετάρτης 6 Νοεμβρίου 2019.