Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αυλώνος. Μεταξύ των θεμάτων, που θα συζητηθούν είναι και η Διοικητική Μεταρρύθμιση.

Τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου και ώρα 7 το απόγευμα, στη νέα αίθουσα συνεδριάσεων θα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αυλώνος, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Πρόταση για εθελοντική συνένωση του Δήμου Αυλώνος με τον Δήμο Δυστίων.
2. Απόφαση για την θέση του Δήμου Αυλώνος στην Διοικητική Μεταρρύθμιση.
3.
 Συμμετοχή στο Πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ» της ΚΕΔΚΕ και αποδοχή επιχορήγησης ποσού 14.000 Ευρώ για το πρόγραμμα αυτό.
4. Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2008 και έως 28-02-2009.
5. Διαγραφές χρεών από τέλη ύδρευσης-αποχέτευσης ΤΑΠ.
6. Εγκριση χορήγησης άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου στα Χάνια Αυλωναρίου στο Λεωνίδα Γεωργικόπουλο.
7. Αίτηση Ταπεινού Ιωάννη για γνωμοδότηση άδειας ανόρυξης γεώτρησης.
8. Θέματα Εμποροπανήγυρης 2008
Στις 6.30 μ.μ. θα τελεσθεί ο αγιασμός της νέας αίθουσας.