Με αφορμή το θάνατο του πρώην Δημάρχου Λίμνης Παρασκευά Κυπραίου, συγκλήθηκε εκτάκτως χθες το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας.

Απόσπασμα από το πρακτικό της από 07-05-2013 συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας

Θανάσης Ζεμπίλης, Υποψήφιος Βουλευτής Εύβοιας 2019

Στο Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Μελά στη Δημοτική Κοινότητα Λίμνης, σήμερα την 7η του μηνός Μαΐου του έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας ύστερα από την με αριθ, 5483/07-05-2013 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα από τα μέλη του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 27 ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 • Στέφου Κυριακή, Πρόεδρος
 • Κατσούρας Δημήτριος, Αντιπρόεδρος
 • Μπρατζίκου Άννα, Γραμματέας
 • Στεργίου Ιωάννης
 • Καντζούρας Ιωάννης
 • Παπαντωνίου Κωνσταντίνος
 • Στάμου Ιωάννης
 • Τζαχρήστος Χρήστος
 • Κανελλόπουλος Ιωάννης
 • Λεοντής Αθανάσιος
 • Δράκος Ιωάννης
 • Ριτσώνης Άγγελος
 • Barrett Anthony
 • Τσούμαρης Αθανάσιος
 • Ανδρέου Γεώργιος
 • Φραγκογιαννάκης Κωνσταντίνος
 • Μουστάκας Νικόλαος
 • Περήφανος Ιωάννης
 • Παναγιώτου Κωνσταντίνος
 • Γιαννιός Κωνσταντίνος
 • Αλεξίου Ιωάννης
 • Χαλιούλιας Ιωάννης
 • Ανδρίτσος Ιωσήφ
 • Χατζής Ανδρέας
 • Κουτσουράς Σταύρος
 • Λιαγκάκης Ευστάθιος
 • Γεωργατζής Ευάγγελος

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Κανένας

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Δήμαρχος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας κ. Ανέστης Ψαρρός και ο δημοτικός υπάλληλος κ. Γιώργος Στεργίου για την τήρηση των πρακτικών.

Η Πρόεδρος εισηγούμενη το θέμα είπε: «Κυρίες και κύριοι σύμβουλοι, η σημερινή συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω του θανάτου του πρώην Δημάρχου Λίμνης Παρασκευά Κυπραίου, προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο να αποτίσει φόρο τιμής στον εκλιπόντα. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφαίνεται ότι το θέμα είναι κατεπείγον και Ομόφωνα αποφασίζει την συζήτησή του».

Στη συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ανέστη Ψαρρό ο οποίος είπε: «Κυρίες και κύριοι σύμβουλοι με ιδιαίτερη θλίψη πληροφορηθήκαμε το θάνατο του συμπολίτη μας Παρασκευά Κυπραίου, ο οποίος τίμησε με το ήθος και την εργατικότητα του τη δημόσια ζωή του τόπου μας. Ο Παρασκευάς Κυπραίος εξελέγη Δήμαρχος Λίμνης και υπηρέτησε τα κοινά από την θέση αυτή την περίοδο 1991 – 1994, διακρίθηκε για τη εντιμότητά του, την ευσυνειδησία του αλλά και την αγάπη του για τον τόπο και τους πολίτες του. Παρακαλώ όπως συζητήσουμε το θέμα και εκφράσετε τις απόψεις σας».

Μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων το Δημοτικό Συμβούλιο σε ένδειξη πένθους και ελάχιστου φόρου τιμής, για το θάνατο του πρώην Δημάρχου Παρασκευά Κυπραίου, αποφασίζει ομόφωνα:

1. Να εκφράσει τα ειλικρινή συλλυπητήρια του Δημάρχου και των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στους οικείους του εκλιπόντος.

2. Να παραστεί το Δημοτικό Συμβούλιο στην Εξόδιο Ακολουθία.

3. Να κατατεθεί στεφάνι στην σωρό του εκλιπόντος.

4. Να αναρτηθεί μεσίστια η σημαία στο Δημοτικό κατάστημα Λίμνης κατά την ημέρα της κηδείας.

5. Να επιδοθεί το παρών ψήφισμα στους οικείους του.

6. Να δημοσιευτεί το παρών στα τοπικά μέσα ενημέρωσης και στην ιστοσελίδα του δήμου.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Η Πρόεδρος: Στέφου Κυριακή

Τα Μέλη: Στεργίου Ιωάννης, Καντζούρας Ιωάννης, Παπαντωνίου Κωνσταντίνος, Στάμου Ιωάννης, Τζαχρήστος Χρήστος, Κανελλόπουλος Ιωάννης, Λεοντής Αθανάσιος, Δράκος Ιωάννης, Ριτσώνης Άγγελος, Barrett Anthony, Τσούμαρης Αθανάσιος, Ανδρέου Γεώργιος, Φραγκογιαννάκης Κωνσταντίνος, Μουστάκας Νικόλαος, Περήφανος Ιωάννης, Παναγιώτου Κωνσταντίνος, Γιαννιός Κωνσταντίνος, Αλεξίου Ιωάννης, Χαλιούλιας Ιωάννης, Ανδρίτσος Ιωσήφ, Χατζής Ανδρέας, Κουτσουράς Σταύρος, Λιαγκάκης Ευστάθιος, Γεωργατζής Ευάγγελος.

Η Πρόεδρος

Στέφου Κυριακή

Ο Αντιπρόεδρος

Κατσούρας Δημήτριος

Ακριβές απόσπασμα εκ του πρωτοτύπου

Η Γραμματέας

Μπρατζίκου – Χριστοδούλου Άννα

Ο Ειδικός Γραμματέας

Στεργίου Γεώργιος