Παράρτημα Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας θα λειτουργήσει φέτος στο Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, ύστερα από σχετικό αίτημα των τοπικών φορέων προς τον Συμεών Κεδίκογλου.

Ο Υφυπουργός κατέβαλε συστηματική προσπάθεια να ανταποκριθεί στο χρόνιο αυτό αίτημα του δήμου, ώστε να παρέχεται εκπαίδευση σε όσους ενήλικες το επιθυμούν κοντά στον τόπο διαμονής τους, σε συνεννόηση με τον αρμόδιο για θέματα Δια Βίου Μάθησης υφυπουργό