Συνάντηση εργασίας του Γ.Γ. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το Δημοτικό Συμβούλιο και του φορείς της Σκύρου.

  Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στη Σκύρο έλαβε  χώρα συνάντηση εργασίας του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Παντελή Σκλιά με το Δημοτικό Συμβούλιο του Νησιού, τους κοινωνικούς φορείς αλλά και πολίτες που συμμετείχαν στη συνάντηση.

  Ο κ. Σκλιάς είχε την ευκαιρία να ακούσει από  τους κατοίκους της Σκύρου προβλήματα, ανησυχίες και ζητήματα που τους απασχολούν, ενώ από το Δημοτικό Συμβούλιο δέχθηκε και γραπτό υπόμνημα με τα έργα που προτείνονται για υλοποίηση και χρήζουν χρηματοδότηση, τόσο από το Ε.Σ.Π.Α.. όσο και από Προγράμματα Εθνικών Πόρων.

  Την ίδια στιγμή ο Γενικός Γραμματέας είχε την ευκαιρία να ενημερώσει για τις  πρωτοβουλίες που έχουν δρομολογηθεί από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  και μετά από διαβούλευση με τη Δημοτική Αρχή της Σκύρου, προκειμένου να ενισχυθούν οι υποδομές της Σκύρου και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής στο νησί.

  Μετά  τη συνάντηση ο κ. Σκλιάς είχε την  ευκαιρία να επισκεφθεί σημεία υψηλού ενδιαφέροντος για τη Σκύρο όπως ο ολοκληρωμένος ΧΥΤΑ, τα Δημοτικά Σφαγεία των οποίων η κατασκευή ολοκληρώνεται και το φράγμα του νησιού, έργο πνοής που θα ενισχύσει τα υδατικά αποθέματα του νησιού.

  Αναφερόμενος  στη συνάντησή εργασίας της Σκύρου ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Παντελής Σκλιάς δήλωσε:

  «Τόσο στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α. όσο και από Εθνικούς Πόρους υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες που μπορούν να αξιοποιηθούν και από το Δήμο Σκύρου, ο οποίος έχει κάνει σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση και στο Γ’ Κ.Π.Σ. Πιο συγκεκριμένα υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης του Δικτύου ύδρευσης «Ασπούς-Καραπλή» για το οποίο έχει ήδη κατατεθεί Τεχνικό Δελτίο, όπως επίσης και για την αναβάθμιση του εξοπλισμού του περιφερειακού ιατρείου Σκύρου στον Άξονα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής».

  Στην  Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχουμε ήδη προχωρήσει σε προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στον Τομέα της Υγείας αλλά και στον Τομέα της Ύδρευσης, οι οποίες μπορούν εύκολα να αξιοποιηθούν από το Δήμο Σκύρου.

  Την ίδια στιγμή δεσμευθήκαμε για εξοπλισμό και μηχανήματα για το Χ.Υ.Τ.Α. Σκύρου ύψους 500.000,0 Ευρώ ώστε να αναβαθμισθεί η ποιότητα διαχείρισης των απορριμμάτων από το Δήμο Σκύρου, ενώ παράλληλα, δεσμευθήκαμε για τη δαπάνη αποκατάστασης του Χ.Α.Δ.Α., της χωματερής δηλαδή,  της Σκύρου.

  Μέσα από συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία, δυνατότητες και ευκαιρίες αξιοποιούμε τις δυνατότητες που μας παρέχει η συνεργασία μας με το Δήμο Σκύρου έτσι ώστε σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, με συγκεκριμένο πλαίσιο δουλειάς και πόρους να φέρουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα προς όφελος των πολιτών της Σκύρου.

  Βέβαια, δεσμευθήκαμε για την υποστήριξή μας με σκοπό την υλοποίηση  του μεγάλου έργου για το Δήμο Σκύρου που δεν είναι άλλο από  το Βιολογικό Καθαρισμό. Έχει ήδη  υποβληθεί Τεχνικό Δελτίο στο  Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Π.ΠΕΡ.), με προϋπολογισμό έργου 5,5 εκατ. Ευρώ. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στηρίζει άμεσα την αναβάθμιση του Δικτύου και την κατασκευή Βιολογικού Καθαρισμού του Δήμου Σκύρου…»