Με τα μέλη του Δασικού Συνεταιρισμού Αφρατίου συναντήθηκε σήμερα ο Σίμος Κεδίκογλου, όπου και είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί και να συζητήσει για σειρά ζητημάτων που τους απασχολούν και κυρίως θέματα οργάνωσης και λειτουργίας που χρήζουν ειδικής ρύθμισης.

Μεταξύ άλλων ο Σίμος Κεδίκογλου επεσήμανε την ανάγκη να υπάρξει οργανωμένο σχέδιο δράσης και ένα θεσμικό πλαίσιο που θα αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα λειτουργικά και οργανωτικά προβλήματα και θα οδηγήσει στην  όσο το δυνατόν καλύτερη ποιότητα της παρεχόμενης εργασίας που προσφέρουν οι Δασικοί Συνεταιρισμοί,  από την οποία εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό η αειφορική διαχείριση των δασών όπως και η ποιότητα των πρωτογενών προϊόντων.