Εισηγητής της πλειοψηφίας στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας «Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Ε.Τ.Α.Α.Ε.), ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις» θα είναι ο βουλευτής Ευβοίας της ΝΔ Σπύρος Πνευματικός.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι:

α) η ενίσχυση της θεσμικής εκπροσώπησης των τεχνολόγων ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας και η βελτίωση των όρων άσκησης του επαγγέλματος των τεχνολόγων ακτινολογίας-ακτινοθεραπείας, με στόχο την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς όφελος των χρηστών υπηρεσιών υγείας και την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος υγείας, μέσω της σύστασης του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου «Ένωση Τεχνολόγων Ακτινολογίας – Ακτινοθεραπείας Ελλάδας» (Ε.Τ.Α.Α.Ε.), και β) η αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και η προστασία της δημόσιας υγείας.

Η συζήτηση του νομοσχεδίου στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής θα ξεκινήσει την Παρασκευή, και το νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί από την Ολομέλεια την επόμενη εβδομάδα.

Ακολουθείστε μας στο Google News