Με μια τηλεδιάσκεψη των επικεφαλής των παρατάξεων, που πραγματοποιήθηκε με πολλές δυσκολίες, τεχνικής φύσης, “νομιμοποιήθηκε πολιτικά”, η δια περιφοράς συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου.

Δυστυχώς λόγω των τεχνικών δυσκολιών, δεν δόθηκε η δυνατότητα να αναπτυχθεί, αναλυτικά και διεξοδικά, ο πολιτικός διάλογος επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης αλλά ούτε και να συζητηθούν κρίσιμα ζητήματα, που αφορούν:

στην περιφερειακή οικονομία, στην προστασία των αγροτών και κτηνοτρόφων μας, στις καταστροφές από τα καιρικά φαινόμενα στη Βοιωτία, στην Εύβοια και στη Φθιώτιδα, στην αντιμετώπιση της πανδημίας, στο Ε.Σ.Π.Α. και στην επιχειρούμενη αναστολή του από την Κυβέρνηση στο Τεχνικό Πρόγραμμα αλλά και άλλα επίκαιρα θέματα.

Από την πλευρά μας κατατέθηκε η πρόταση για συνεδριάσεις με τηλεδιάσκεψη, που θα συμμετέχει το σύνολο των περιφερειακών συμβούλων ή έστω με αναλογική εκπροσώπηση των παρατάξεων και στον αριθμό που εξασφαλίζεται η νόμιμη απαρτία, με την προϋπόθεση να διασφαλιστεί τεχνικά η διαδικασία.

Στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης τα μέλη του περιφερειακού συμβουλίου έστειλαν ηλεκτρονικά τη ψήφο και τις όποιες παρατηρήσεις τους.

Είναι αυτονόητη η πειθαρχία μας, στα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας αλλά πρέπει να βρούμε και τρόπους έτσι ώστε να μην υπονομευτεί η δημοκρατική λειτουργία των συλλογικών μας οργάνων.