Ημερίδα για την αγροτική ανάπτυξη πραγματοποιήθηκε στη Θήβα. Χαιρετισμό απηύθυνε ο Περιφερειάρχης Στ.Ελλάδας, Κλέαρχος Περγαντάς τονίζοντας την ανάγκη συνεργασίας όλων για να δημιουργηθούν νέες βιώσιμες προοπτικές στον τομέα της γεωργίας. Εν τω μεταξύ ευχαρίστησε θερμά τον αντιπεριφερειάρχη, Στ.Καπελέρη και τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες που στηρίζουν την προσπάθεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Πρωτογενή Τομέα.

Σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ για την ανταπόκρισή σας στην πρόσκλησή μας για τη σημερινή ημερίδα, για να μιλήσουμε και να συζητήσουμε πάνω σε νέες ιδέες και προτάσεις για την αγροτική οικονομία του τόπου μας. Ιδιαίτερα ευχαριστώ για τη συμμετοχή τους εκπροσώπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και τους εισηγητές, που σίγουρα θα έχουν να μας πουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.
Στόχος της σημερινής μας συνάντησης είναι να επικοινωνήσουμε και να αναπτύξουμε, μια συνεργασία που θα δίνει νέες προοπτικές στη βιωσιμότητα του αγροτικού τομέα.

Θεωρούμε επίκαιρη αυτή την ημερίδα γιατί στις
σημερινές οικονομικές συνθήκες της παρατεταμένης ύφεσης η εξασφάλιση της βιωσιμότητας για τη χώρα μας έχει άμεση και αμφίδρομη σχέση με την βιωσιμότητα του αγροτικού τομέα.
Θα πρέπει λοιπόν να δούμε από την αρχή τις εθνικές και περιφερειακές μας προτεραιότητες για την αγροτική οικονομία και την ανάπτυξη της υπαίθρου.
Θα πρέπει να επανεξετασθούν με προσοχή όλα τα εθνικά μέτρα πολιτικής που σχετίζονται και αλληλεπιδρούν με την αγροτική οικονομία ώστε να αρθούν όλα τα εμπόδια που υπάρχουν στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων του τομέα στη χώρα μας.

Κυρίες και κύριοι,
Σαν αιρετή περιφέρεια από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε, ένας από τους μεγάλους στόχους που έχουμε θέσει είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός βιώσιμου παραγωγικού μοντέλου ανάπτυξης στο οποίο πρωτεύοντα ρόλο έχει να διαδραματίσει ο αγροτικός μας τομέας, ο οποίος σήμερα ίσως αποτελεί μια από τις πιο ελπιδοφόρες προοπτικές για την Στερεά Ελλάδα.
Γι αυτό και ξεκινήσαμε πριν από ένα χρόνο έναν περιφερειακό διάλογο όπου όλοι οι εμπλεκόμενοι προβληματιστήκαμε ανοιχτά για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί η αγροτική οικονομία σήμερα, η ύπαιθρος μας αύριο να μεταβληθούν σε πραγματικούς κινητήρες της ανάπτυξης της περιφερειακής μας οικονομίας και τομείς ισχυροποίησης μιας σύγχρονης Περιφέρειας. Με τον ευρύ αυτό διάλογο καταλήξαμε στην κατάρτιση ενός Επιχειρησιακού Σχεδίου για την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα το οποίο και εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία από το Περιφερειακό Συμβούλιο στις 21 Δεκεμβρίου 2011.
Στο Επιχειρησιακό μας Σχέδιο καταγράφεται ο χαρακτήρας των προσπαθειών που καλούμαστε να κάνουμε για την επίτευξη του στόχου μας : δηλαδή τη διασφάλιση των νέων όρων που θα επιτρέψουν στην γεωργία μας και την ύπαιθρο μας να εξασφαλίσει την ανταγωνιστικότητά της.
Αναζητήσαμε πράγματι τις βέλτιστες απαντήσεις στις προκλήσεις των καιρών. Για να το επιτύχουμε όμως αυτό χρειάζεται να αποδεχθούμε το γεγονός ότι μιλάμε για τους καιρούς που έρχονται και όχι για τους καιρούς που φεύγουν. Και οι καιροί αυτοί χαρακτηρίζονται από τις μεταβολές που συντελούνται στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Από τις μεταβολές που συντελούνται στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Από τις μεταβολές που συντελούνται στο πλαίσιο των μεγάλων τεχνολογικών, επιστημονικών και εκπαιδευτικών επαναστάσεων που χαρακτηρίζουν την εποχή μας αλλά και από τις μεταβολές στα καταναλωτικά πρότυπα.

Καταλαβαίνουμε όλοι ότι, αυτές οι μεταβολές μπορούν να γίνονται αντιληπτές ως μεγάλοι κίνδυνοι. Καταλαβαίνουμε ότι όλες αυτές οι μεταβολές μπορούν να προκαλούν ανησυχία όχι για τις σημερινές τιμές των αγροτικών προϊόντων αλλά για την αυριανή θέση της γεωργίας μας και τη φυσιογνωμία της αυριανής υπαίθρου. Πρέπει όμως να καταλάβουμε εξίσου ότι αυτές οι ανακατατάξεις μπορούν να αποτελέσουν νέες ευκαιρίες και κίνητρο κινητοποίησης και ανασύνταξης των παραγωγικών δυνάμεων και της στρατηγικής της χώρας μας.

Κυρίες και κύριοι,
Είναι καιρός να αντιληφθούμε ότι οι ευκαιρίες είναι απείρως μεγαλύτερες από τους κινδύνους που δημιουργεί η μετάβαση σε μία νέα εποχή. Αυτή η νέα οπτική πρέπει να γίνει κτήμα όλων των κατοίκων της υπαίθρου και όλων των παραγωγών μας που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την αγροτική οικονομία.
Χρειάζεται ασφαλώς το ίδιο το κράτος αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση να εμπνεύσουν αυτή τη νέα και αισιόδοξη θεώρηση.
Χρειάζεται η ίδια η πολιτική μας να είναι μία πολιτική αξιοποίησης αυτών των ευκαιριών και ανάδειξης των στρατηγικών πλεονεκτημάτων που συγκεντρώνονται σήμερα στην ύπαιθρο, την αγροτική παραγωγή, τη μεταποίηση, τις νέες μορφές επιχειρηματικότητας.

Στο Επιχειρησιακό μας Σχέδιο, στο Σχέδιο ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα της Στερεάς Ελλάδας, αποτυπώνεται στην πραγματική του διάσταση ένα συγκεκριμένο αγροτικό πλάνο ανάπτυξης της Περιφέρειας μας.
Για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού μας Σχεδίου ήδη:
– προχωράμε στο σχεδιασμό του καλλιεργητικού πλάνου που θα προσδιορίζει τις καλλιεργητικές δυνατότητες σε τοπικό , δημοτικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και τα απαιτούμενα έργα υποδομής, ως βασικό υποστηρικτικό εργαλείο για την αγροτική ανάπτυξη.
– Έχουμε ξεκινήσει τις προκαταρκτικές εργασίες για τη δημιουργία ειδικής ιστοσελίδας με το λογότυπο Stereagro. gr για τη διαδικτυακή εξυπηρέτηση των αγροτών της περιφέρειάς μας και όχι μόνο σε τρέχοντα θέματα που αφορούν τις δραστηριότητές τους.
– Ξεκίνησε η διαδικασία σε συνεργασία με το Υπ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για τη μίσθωση δημόσιας γης , έναντι χαμηλού μισθώματος ( 5 ευρώ/ στρ/ χρόνο ) για την ενίσχυση νέων αγροτών στη εξεύρεση γεωργικής γης.
– Προετοιμάζουμε με πρωτοβουλία μας, τη σύσταση αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία Αγροδιατροφική Σύμπραξη με σκοπό την ανάδειξη , προβολή και προώθηση των διατροφικών μας προϊόντων που παράγονται στην περιφέρεια μας, γεγονός που θα τύχει ευρείας διαβούλευσης και θα αποτελέσει θεματικό αντικείμενο ημερίδας στην επικείμενη Έκθεση της Λαμίας.

Τέλος, όπως ήδη γνωρίζετε μεταξύ των στόχων που θέτει το Επιχειρησιακό Σχέδιο είναι η ενθάρρυνση και η ουσιαστική υποστήριξη καινοτόμων προσεγγίσεων και η προώθηση νέων δραστηριοτήτων συνδεόμενων με την αγροδιατροφική μας παράδοση και τον πολιτισμό της υπαίθρου μας καθώς και η προώθηση νέων καλλιεργειών (όπως για παράδειγμα τα αρωματικα , φαρμακευτικά φυτά, τα βρώσιμα όσπρια, τα κτηνοτροφικά όσπρια κ.α) που να ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και να πολλαπλασιάζουν τις δυνατότητες δημιουργίας εισοδήματος για τον αγροτικό τομέα.

Στα πλαίσια υλοποίησης αυτού του στόχου που θέτει το Επιχειρησιακό Σχέδιο είναι και η οργάνωση της σημερινής μας ημερίδας.
Οι νέες εναλλακτικές καλλιέργειες αλλά και η επαναδραστηριοποίηση παραδοσιακών καλλιεργειών οι οποίες εγκαταλείφτηκαν από τους αγρότες μας όπως είναι αυτές των οσπρίων, μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο δυναμικής και σύγχρονης επιχειρηματικής πρωτοβουλίας.

Με διαπιστωμένη την ανάγκη για :
– την εύρεση νέων εναλλακτικών επιλογών στη γεωργία,
– την αυξανόμενη στροφή της κατανάλωσης σε προϊόντα αρωματικά και φαρμακευτικά αλλά και τα όσπρια.
– την καλλιεργητική προσέγγιση του τομέα προς την οικολογική γεωργία και την αειφορία,
πιστεύουμε βάσιμα ότι επενδύοντας σ΄αυτές τις καλλιέργειες με καλά σχεδιασμένες παρεμβάσεις θα έχουμε την αναμενόμενη πολλαπλάσια οικονομική ανταποδοτικότητα και την εξομάλυνση των διαρθρωτικών ανισορροπιών σε αρκετές περιοχές της Περιφέρειάς μας.

Οι περιστάσεις επιβάλλουν η σημερινή Ημερίδα όπως και αυτή που προηγήθηκε στην Χαλκίδα αλλά και οι επόμενες που θα γίνουν και στις άλλες Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας, να αποτελέσουν σημείο έναρξης συζητήσεων, προβληματισμών και σκέψεων για το μέλλον της αγροτικής οικονομίας. Να αποτελέσουν αφετηρία για τον τρόπο με τον οποίο οι εξαιρετικά ευνοϊκές προϋποθέσεις που διαγράφονται, μπορούν να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά από τους αγρότες μας, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ισχυρή παρουσία αυτών των προϊόντων τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά. Να αποτελέσουν ένα σταθερό βήμα της πορείας μας σε μια νέα εποχή με λιγότερη αμηχανία, περισσότερη αισιοδοξία, μεγαλύτερη δύναμη.

Τελειώνοντας, προκειμένου να δώσω το λόγο στους εκλεκτούς ομιλητές της σημερινής ημερίδας, οι οποίοι θα εξειδικεύσουν το θέμα, θέλω να τους ευχαριστήσω και πάλι για την παρουσία τους εδώ, και ιδιαίτερα τον Γενικό Γραμματέα του Υπ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τον κο Γ. Κανελλόπουλο.
Κυρίως όμως να ευχαριστήσω τον στενό και εκλεκτό μου συνεργάτη, Αντιπεριφερειάρχη του Πρωτογενή Τομέα κο Στ. Καπελέρη και τα στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών οι οποίοι υποστηρίζουν αυτή την προσπάθεια για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Πρωτογενή Τομέα.