Οι περιφερειακοί σύμβουλοι της παράταξης «Στερεά Υπεροχής!», θεωρούμε αυτοδιοικητικό καθήκον και πατριωτική υποχρέωσή μας, να καταθέσουμε δημόσια τη συμπαράστασή μας, στον αγώνα των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ.

Δηλώνουμε την αλληλεγγύη μας και καλούμε την Κυβέρνηση, να επανεκτιμήσει τις ενέργειές της και να αναλάβει τις αναγκαίες και ικανές πρωτοβουλίες, έτσι ώστε η ΛΑΡΚΟ να καταστεί βιώσιμη, σύγχρονη και ανταγωνιστική.

Στηρίζουμε τον αγώνα των εργαζομένων για:
Να διατηρηθεί ο έλεγχος του δημοσίου στη ΛΑΡΚΟ και να σταματήσουν οι αυθαιρεσίες καθώς και η κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος.
Να μην θιγούν τα δικαιώματα των εργαζομένων, να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας, να παρθούν άμεσα μέτρα για την προστασία της ζωής και της υγείας τους.
Να καταργηθεί το καθεστώς μίσθωσης των εργαζομένων και οι συμβάσεις να μετατραπούν σε συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου.
Να εκσυγχρονιστεί η επιχείρηση, να προστατευθεί το περιβάλλον και να χαραχθεί αναπτυξιακή πορεία προς όφελος της περιοχής και της εθνικής οικονομίας γενικότερα.

Η παραπάνω δήλωση στήριξης θα κατατεθεί και στο περιφερειακό συμβούλιο, ως βάση,
για έκδοση ψηφίσματος στην επόμενη συνεδρίαση του.