Εγρκίθηκε το πρόγραμμα διαχείρισης Leader Κεντρικής Εύβοιας, με αποτέλεσμα να δρομολογηθούν έργα στην περιοχή μας συνολικού κόστους 1,4 εκατ. ευρώ. Τα έργα έχουν ανατεθεί στην εταιρεία Αναπτυξιακή Εύβοιας Α.Ε.

Με επιστολή που απέστειλε ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Σταμάτης Καπελέρης, αναφέρονται τα εξής:

Σε συνέχεια του υπ΄ αριθμ. 04_2/6-7-2012 Πρακτικού της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) Leader Π.Α.Α Κεντρικής Εύβοιας με θέμα «Έγκριση του Τελικού Πίνακα κατάταξης εγκεκριμένων & απορριφθέντων επενδυτικών σχεδίων της 1ης Πρόσκλησης μετά και την διενέργεια ελέγχου από το ΥΠ.Α.Α.Τ αναφορικά με τα αποτελέσματα αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων της 1ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος» ,
το ΥΠ.Α.Α.Τ με την υπ΄ αριθμ. 12553/6-9-2012 απόφαση του ενέταξε στον άξονα 4 του Π.Α.Α 2007-2013 έργα συνολικού προϋπολογισμού 1.380.019,25 € πλέον Φ.Π.Α  σύμφωνα με τον συνημμένο Πίνακα :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013

1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ «Η ΑΝΘΗΔΩΝ» ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ« Η ΑΝΘΗΔΩΝ» 11.985,00 € 12553/6-9-2012

2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΔΡΟΣΙΑΣ /Δ.Ε. ΑΝΘΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 240.000,00 € 12553/6-9-2012

3. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΦΡΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΛΩΝ Δ.Ε. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 200.000,00 € 12553/6-9-2012

4. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΒΑΘΥ & ΚΑΛΟΧΩΡΙ – ΠΑΝΤΕΙΧΙ Δ.Ε. ΑΥΛΙΔΑΣΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 200.000,00 € 12553/6-9-2012

5. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΥΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 78.048,78 € 12553/6-9-2012

6. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΜΟΥ ΑΦΡΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ  60.975,61 € 12553/6-9-2012

7. ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ) ΤΟΠ. ΚΟΙΝ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΡΟΣΙΑΣ /ΔΕ ΑΝΘΗΔΟΝΟΣ/ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ  68.981,36 € 12553/6-9-2012

8. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΡΟΣΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΣΙΑΣ 15.415,00 € 12553/6-9-2012

9. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΑΓ.ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ  50.000,00 € 12553/6-9-2012
10. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ Τ.Κ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ – ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ / ΔΕ ΑΥΛΙΔΑΣ Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ 189.468,32 € 12553/6-9-2012

11. ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΞΙΟΘΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ 93.705,00 € 12553/6-9-2012

12. ΙΔΡΥΣΗ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΜΥΓΔΑΛΙΤΣΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 171.440,18 € 12553/6-9-2012

ΣΥΝΟΛΟ 1.380.019,25 €.