Το Επιμελητήριο Ευβοίας, ως εκπρόσωπος των 14.000 επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο Νομό μας και έχοντας πολύ καλή γνώση της λειτουργίας και εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων κατά την περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού, σχετικά με τις συναλλαγές τους με τη Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, έχει να επισημάνει τα εξής:

Όλες οι συναλλαγές με την Δ.Ο.Υ Χαλκίδας κατά την κρίσιμη περίοδο πραγματοποιήθηκαν με ηλεκτρονική αλληλογραφία ή με το ταχυδρομείο. Διαπιστώθηκε ότι η ανταπόκριση της Δ.Ο.Υ ήταν άμεση και έγκαιρη, αν και το προσωπικό της ήταν μειωμένο και παρά την πρωτοφανή κατάσταση, που επικρατούσε και όλοι βιώσαμε. Το προσωπικό της Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας προσαρμόσθηκε γρήγορα και αποτελεσματικά στις διαμορφωθείσες νέες συνθήκες.

Ειδικότερα, το τμήμα Μητρώου και το τμήμα Ελέγχου που δέχτηκαν τα περισσότερα emails λειτούργησαν με ταχύτητα και αποτελεσματικά και εξυπηρέτησαν πολλές δεκάδες επιχειρήσεις. Η Δημόσια Διοίκηση έχει ανάγκη τέτοια παραδείγματα και αξίζει να εξάρουμε την συνέπεια και την ετοιμότητα του στελεχιακού δυναμικού, ιδιαίτερα σε αυτή την δύσκολη οικονομική και κοινωνική συγκυρία.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι στα πλαίσια εφαρμογής του ψηφιακού μετασχηματισμού, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές των επιχειρήσεων με το Δημόσιο και ειδικότερα τις Δ.Ο.Υ είναι μονόδρομος. Ως υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Εύβοιας, είμαστε έτοιμοι και διαθέσιμοι στην περαιτέρω συνεργασία, με σκοπό την ανάπτυξη και προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και Δ.Ο.Υ Χαλκίδας.