«Μερική δικαίωση….!», δηλώνει ο οικονομολόγος, Γιώργος Μητροπέτρος σχετικά με την παροχή κρατικής εγγύησης για τις επιταγές στο παρακάτω άρθρο του:

«Το υπουργείο εξετάζει τη λύση της παροχής κρατικής εγγύησης για τις επιταγές προκειμένου να αποκαταστήσει την αξιοπιστία και τη συναλλακτική εμπιστοσύνη. Οι επιχειρήσεις ή οι επαγγελματίες των οποίων οι επιταγές θα τυγχάνουν εγγύησης θα επιλέγονται με καθαρά τραπεζικά κριτήρια.

Το Δημόσιο θα εγγυάται ένα ποσοστό της αξίας της επιταγής (ώς το 85%) και το υπόλοιπο η τράπεζα. Το πρόγραμμα θα αφορά μόνο μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα μπουν συγκεκριμένα όρια αριθμού εργαζομένων και ετήσιου τζίρου. Πιθανόν είναι να υπάρξουν και κριτήρια λειτουργικής κερδοφορίας καθώς και ελάχιστης διάρκειας σύστασης.

Από το πρόγραμμα δεν θα εξαιρεθούν εταιρείες επιταγές των οποίων κτύπησαν στον «Τειρεσία» αλλά πληρώθηκαν, ή επιχειρήσεις που το ύψος των σφραγισμένων επιταγών είναι χαμηλό σε σχέση με το τζίρο τους.

Οι πόροι για το πρόγραμμα θα διατεθούν από το Ταμείο Αναχρηματοδότησης, το οποίο θα προικοδοτηθεί με μέρος ή το σύνολο των 14 δισ. ευρώ που έμειναν αχρησιμοποίητα από το πακέτο στήριξης των τραπεζών.

Αν μια εταιρεία ενταχθεί στο πρόγραμμα θα μπορέσει να αντικαταστήσει επιταγές που έχει δώσει σε συνεργάτες της με νέες που θα έχουν την κρατική εγγύηση. Έτσι, σταδιακά θα ανανεωθεί το απόθεμα των επιταγών που υπάρχουν με νέες «εγγυημένες» οι οποίες θα μπορούν ευκολότερα να δοθούν στην τράπεζα με αντάλλαγμα μετρητό.

Προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος και να μπορούν οι τράπεζες να παρακολουθήσουν το σύνολο των επιταγών ανά εκδότη προτείνεται η δημιουργία Διατραπεζικού Συστήματος Ελέγχου. Πρόταση που επεξεργάζεται, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με πληροφορίες, η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. >>

Προς την σωστή κατεύθυνση η σκέψη του Υπουργείου πρέπει όμως να ληφθεί υπ΄όψιν η σχετική πρότασή μου την οποία εγκαίρως έχω καταθέσει προς το Υπουργείο αλλά και σε φορείς, με τίτλο ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΛΥΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΚΑΛΥΠΤΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ…! από 24/10/2009,

ώστε να ληφθεί μέριμνα για τις ήδη σφραγισμένες επιταγές , οι οποίες να τύχουν της εγγύησης του Δημοσίου ώστε κατατιθέμενες στην τράπεζα να γίνουν μετρητά και έτσι να πληρωθούν οι προμηθευτές..!!

Δεν θα πρέπει πάλι, σε τέτοιου είδους παρεμβάσεις εκτάκτου ανάγκης, όπως είναι σήμερα η οικονομία, που σκοπό έχουν να βοηθήσουν την αγορά, με δαιδαλώδεις διαδικασίες να γίνονται αποτρεπτικές και αναποτελεσματικές για την μέση μικρομεσαία επιχείρηση.

Η σωστή αξιοποίηση μέρους του πακέτου στήριξης των τραπεζών να δοθεί στην παραγωγική βάση , ώστε πολλαπλασιαστικά να στηριχθεί η Ελληνική οικονομία και να περιορισθεί η κοινωνικά άδικη και εθνικά επιζήμια επερχόμενη λαίλαπα που είναι η ανεργία.!

Όλοι οι φορείς, έκφρασης κοινωνικής ευαισθησίας αλλά και εφαρμογής και έκφρασης κάθε είδους πολιτικής,( Τ.Α., Επιμελητήρια, Ν.Α. κ.λ.π.) πρέπει τώρα να δράσουν συλλογικά και εθνικά και να απαιτήσουν να στηριχθούν οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, ώστε να μην διαραγεί ο εύθραυστος κοινωνικός ιστός της χώρας και της περιφέρειας.!»

Γιώργος Δ. Μητροπέτρος

Οικονομολόγος