Το Επιμελητήριο Εύβοιας κοινοποιεί τις προτάσεις μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για επιχειρήσεις με χώρους γραφείων ή/και συνάθροισης κοινού προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη του.

Στο πλαίσιο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει συντάξει και ανακοινώσει προτάσεις μέτρων μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στους τομείς δραστηριότητας (δημόσιο, οικιακός τομέας).

Προτεινόμενα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας σε επιχειρήσεις με χώρους γραφείων ή/και χώρους συνάθροισης κοινού:

i.Διενέργεια ενεργειακών ελέγχων ή εφαρμογή συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης σε όλες τις επιχειρήσεις για την αποτύπωση των ενεργειακών καταναλώσεων αυτών και διάγνωση προσαρμοσμένων μέτρων για βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης.

ii.Συντήρηση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, συμπεριλαμβανομένων των κλιματιστικών μονάδων, τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος.

iii.Καθορισμός εσωτερικής θερμοκρασίας (μέγιστης/ ελάχιστης), τόσο σε θερμαινόμενα/κλιματιζόμενα, όσο και σε μη, κτίρια, βάσει των προδιαγραφών του προτύπου ΕΛΟΤ EN 16798-1:2019. Η εσωτερική θερμοκρασία των κτιρίων γραφείων και χώρων επίσκεψης ή/και συνάθροισης κοινού στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, κατά την
θερινή περίοδο συστήνεται να τηρείται στους 27ο C και κατά την χειμερινή στους 19ο C.

iv.Απενεργοποίηση ψύξης/θέρμανσης σε χώρους και ώρες που δεν υπάρχουν εργαζόμενοι.

v.Απενεργοποίηση εξοπλισμού γραφείου σε χώρους και ώρες που δεν υπάρχουν εργαζόμενοι.

vi.Χρήση του νυχτερινού αερισμού των κτιρίων, όπου αυτό είναι δυνατό.

vii.Σκίαση του κτιρίου προς βελτίωση της ενεργειακής του συμπεριφοράς, εφόσον αυτό δεν μειώνει σε μη ανεκτό επίπεδο τον φυσικό φωτισμό των εσωτερικών χώρων.

viii.Αξιολόγηση εναλλακτικών τιμολογίων https://www.rae.gr/anakoinoseis

ix.Τοπική και κεντρική αντιστάθμιση.

x.Βελτίωση θερμομόνωσης δικτύων.

xi.Χρήση ανανεώσιμων μορφών ενέργειας με ενεργειακό συμψηφισμό.

xii.Επενδύσεις σε νέο εξοπλισμό, βελτιστοποίηση συστημάτων, βελτιστοποίηση ή αλλαγή διαδικασιών, οδηγούν σε χαμηλότερες απαιτήσεις συντήρησης (αποφυγή έκτακτης συντήρησης), μειωμένο κόστος συντήρησης, μειωμένο κόστος υλικών συντήρησης.

xiii. Βελτιωμένο περιβάλλον εργασίας: βελτιωμένη θερμική άνεση, φωτισμός, ακουστική και αερισμός. Οι βελτιωμένες συνθήκες συμβάλουν στη διατήρηση και την προσέλκυση ειδικευμένου προσωπικού. Οι βελτιωμένες συνθήκες εργασίας και το εργασιακό περιβάλλον μπορούν να αυξήσουν την παραγωγή εργασίας.

Βρείτε στην Εύβοια: Ενεργειακούς Επιθεωρητές στην Εύβοια, Συντήρηση Κλιματιστικών – Καυστήρων, Μονώσεις.

Ακολουθείστε μας στο Google News