Στις 26 Οκτωβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Αλιβερίου με την Διεύθυνση της ΑΓΕΤ στο Μηλάκι κατόπιν αιτήματος μας.

Στην συνάντηση παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν από τον Σύλλογο τα προβλήματα που απορρέουν από την λειτουργία της ΑΓΕΤ για το Περιβάλλον και τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.
Έγινε μια ανοιχτή, ειλικρινής και εποικοδομητική συζήτηση για όλα τα ζητήματα που τέθηκαν.

Συγκεκριμένα:

(Α) Καύση RDF
Ως γνωστόν από το τέλος του 2014 η ΑΓΕΤ το χρησιμοποιεί σαν καύσιμο στην τσιμεντοβιομηχανία στο Μηλάκι.
Από την μεριά του Συλλόγου αναδείχθηκε η επικινδυνότητα, από την χρήση του RDF στην καύση, για το Περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων.
Σε πρόσφατη μέτρηση, από τον Δημόκριτο για το Παρατηρητήριο Ρύπων με εντολή και χρηματοδότηση της Περιφέρειας, βρέθηκαν διοξίνες και βαρέα μέταλλα σε τιμές μικρότερες των θεσπισμένων ορίων πλην των τιμών στα αυγά που προβληματίζει.

Τα αποτελέσματα απορρέουν από δύο μετρήσεις του Δημόκριτου στην διάρκεια ενός έτους. Θεωρούμε ότι χρειάζονται περισσότερες και συχνότερες μετρήσεις των ρύπων από Επιστημονικό Φορέα καθώς και εντατικοί έλεγχοι της καύσης του RDF, από την Περιφέρεια που είναι αρμόδια.

Η λειτουργία του Παρατηρητηρίου Ρύπων και της Επιτροπής Κοινωνικού Ελέγχου πρέπει να επισπευτεί και να είναι ουσιαστική και παρεμβατική.
Η θέση μας είναι σαφής: Η καύση του RDF είναι επικίνδυνη και πρέπει να σταματήσει.
Η ΑΓΕΤ από την πλευρά της, θεωρεί ότι η καύση RDF μειώνει τους ρύπους και επιβαρύνει λιγότερο το Περιβάλλον σε σχέση με άλλα καύσιμα.

(Β) Υπαίθρια εναποθετημένα υλικά (πετκοκ κ.λ.π)
Ο Σύλλογος ζήτησε από την ΑΓΕΤ να καλύψει τα υπαίθρια αποθηκευμένα υλικά ώστε να μειωθεί η διασκόρπιση σκόνης και μικροσωματιδίων στο Περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής.
Η ΑΓΕΤ απάντησε ότι έχουν εφαρμοστεί μέτρα και τεχνικές (κατάβρεγμα με επικολλητικά υγρά) για τον περιορισμό της σκόνης. Επίσης είπε, ότι έχει μειώσει τον όγκο των υλικών που αποθηκεύει.

(Γ) Θόρυβος από την λειτουργία της ΑΓΕΤ
Θέσαμε το θέμα του θορύβου και πόσο αυτό είναι ενοχλητικό και επιβλαβές για τους κατοίκους του Μηλακίου. Ζητήσαμε δε να ληφθούν μέτρα για την μείωση του θορύβου.
Η ΑΓΕΤ υποσχέθηκε ότι θα το φροντίσει, θα κάνει μετρήσεις και ανάλογα θα πάρει μέτρα για την μείωση του.

(Δ) Λατομείο ΑΓΕΤ στο Αλιβέρι
Ο Σύλλογος ζήτησε να κλείσει το Λατομείο διότι:
• Οι εκρήξεις του δημιουργούν ρωγμές στα σπίτια της περιοχής
• Ο θόρυβος των εκρήξεων είναι εκκωφαντικός
• Η σκόνη καλύπτει όλο το Αλιβέρι
• Το οδόστρωμα έχει φθαρεί από τη συχνή διέλευση βαρέων οχημάτων του Λατομείου.
• Κάτοικοι, Πολίτες και Σύλλογοι εδώ και πολλά χρόνια διαμαρτύρονται χωρίς αποτέλεσμα.
Η ΑΓΕΤ απάντησε ότι έχει αποφασιστεί και έχει δρομολογηθεί η παύση λειτουργίας του Λατομείου και η αποκατάσταση του κατειλημμένου χώρου. Για το πότε θα γίνει αυτό δεν έδωσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, διότι, όπως είπε, απαιτούνται μελέτες που θέλουν χρόνο.
Εμείς θα το παρακολουθούμε και θα πιέζουμε ώστε αυτό να γίνει το συντομότερο δυνατόν καθώς και να αποκατασταθεί ο χώρος όπως προβλέπεται.

(Ε) Αποθήκευση CO2 στην ΑΓΕΤ στο Μηλάκι
Ο Σύλλογος ζήτησε ενημέρωση για το προζεκτ στο οποίο συμμετέχει η ΑΓΕΤ το οποίο αφορά την υγροποίηση και αποθήκευση του Διοξειδίου του Άνθρακα (CO2) που εκλύεται από την λειτουργία της ΑΓΕΤ και όχι μόνο όπως μας είπαν.
Η ΑΓΕΤ μας ενημέρωσε ότι:
Θα συλλέγει το εκλυόμενο από την καύση CO2 θα το υγροποιεί, θα το αποθηκεύει προσωρινά, και με ειδικά διαμορφωμένα πλοία θα το στέλνει στον Πρίνο για μόνιμη αποθήκευση.
Η ΑΓΕΤ, είπαν, έχει λάβει το «πράσινο φως» και χρηματοδότηση περίπου 300 εκατομμυρίων ευρώ, για έναρξη της επένδυσης.
Μας τόνισαν ότι αυτή η επένδυση θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας στην περιοχή μας και ότι θα ωφελήσει το Περιβάλλον (Φαινόμενο Θερμοκηπίου και Κλιματική Κρίση).
Ο ΠΣΑΛ θα παρακολουθεί την διαδικασία (Περιβαλλοντικές Μελέτες, Όροι Λειτουργίας κλπ) και θα τοποθετηθεί για ένα πρωτόγνωρο έργο για τα Ελληνικά δεδομένα.

Σαν Περιβαλλοντικός Σύλλογος Αλιβερίου δεσμευόμαστε να αγωνιζόμαστε για ένα καλύτερο Περιβάλλον με λιγότερους ρύπους και με γνώμονα την Προστασία της Υγείας των κατοίκων της περιοχής μας.

Ακολουθείστε μας στο Google News