Την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019 στο χώρο συνεδριάσεων του Συμβουλίου της Κοινότητας Κύμης πραγματοποιήθηκε η τακτική δημόσια συνεδρίαση, του Συμβουλίου για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Προ της ενάρξεως της συζήτησης των θεμάτων της ημερησία διάταξης μετά από πρόταση του Προέδρου συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:
Μεταφορά κάδου απορριμμάτων. Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Υποβολή Πρότασης ανάπλασης του χώρου δεξιά και αριστερά της οδού Πολυτεχνείου, από ΚΕΠ μέχρι οδό Ταξιαρχών. Εγκρίθηκε ομόφωνα.

Στη συνέχεια συζητήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

1.Καθορισμός ημέρας τακτικών συνεδριάσεων του Συμβουλίου επί ετησίας βάσεως.
Εγκρίθηκε ομόφωνα η πρόταση του Προέδρου να πραγματοποιείται την πρώτη Παρασκευή εκάστου μηνός, πλην αργιών οπότε θα συγκαλείται την δεύτερη Παρασκευή.
2. Αρμοδιότητες μελών Συμβουλίου.
Εγκρίθηκε η πρόταση του Προέδρου να ενημερώσουν οι Σύμβουλοι μέχρι την επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου.
3. Αποστολή ενημερωτικών σημειωμάτων προς ιδιοκτήτες οικογενειακών τάφων και φυλασσομένων οστών για εξόφληση υποχρεώσεων.
Εγκρίθηκε η πρόταση του Προέδρου για αποστολή των ενημερωτικών σημειωμάτων περί των οφειλών
4. Προγραμματισμός συναντήσεων με φορείς της πόλις.
Εγκρίθηκε η πρόταση του Προέδρου για τον προγραμματισμό συναντήσεων με φορείς της πόλεως.
5. Ενημέρωση για έργα που δεν υλοποιήθηκαν μέχρι σήμερα.
Ενημέρωσε ο Σύμβουλος κ. Πόγκας, προηγούμενος Πρόεδρος. Παρέμεινα απορίες για διευκρινήσεις.
6. Έγκριση σύνταξης εγγράφου προς Ινστιτούτο Παπανικολάου για διάθεση χρήσης της οικίας για σκοπούς του Ινστιτούτου.
Εγκρίθηκε ομόφωνα η πρόταση της κ. Κουτέλου για τις προβλεπόμενες ενέργειες και την σύνταξη των σχετικών εγγράφων προς το Ινστιτούτο ” Γ.Ν. Παπανικολάου”
7. Έγκριση ψηφίσματος για την μη υποβάθμιση του Νοσοκομείου Κύμης.
Εγκρίθηκε ομόφωνα το σχέδιο ψηφίσματος της κ. Κουτέλου, το οποίο και θα αποσταλεί σε αρμόδιους φορείς και παρατίθεται αυτούσιο στη συνέχεια