Πρόσκληση στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κύμης – Αλιβερίου, που θα γίνει σήμερα το απόγευμα:

Καλείσθε να προσέλθετε στην δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Αλιβέρι (οδός Κ. Μπακόλα), την 3 του μηνός Μαΐου 2011, ημέρα Τρίτη  και ώρα 7:30 μ.μ, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατεπείγον μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης.

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για το δρόμο του Στομίου.
(το θέμα κρίνεται κατεπείγον λόγω των εξελίξεων που υπάρχουν από την συζήτηση του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.)