Την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου και ώρα 7 το απόγευμα, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ληλαντίων, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1. Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους για απόδοση ποσού στην Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας 4.065.
2. Περί αναπροσαρμογής δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.
3. Ανάληψη διοργάνωσης εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου και έγκριση δαπανών.
4. Περί αποδοχής χρηματοδότησης για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Ληλαντίων.
5. Περί έγκρισης δαπανών για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων.
6. Περί αποδοχής χρηματοδότησης για την κάλυψη των δαπανών ενοικίασης χώρου στέγασης του Κ.Ε.Π. έτους 2008.
7. Τροποποίηση προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους.
8. Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας εκτελέσεως του έργου: «Ανακατασκευή & Βελτιώσεις φθαρμένων οδοστρωμάτων Δ.Δ. Αγ.Νικολάου».
9. Περί έγκρισης εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης ποιότητας ΙSO 9001:2000.
10. Λήψη απόφασης για διαγραφή χρεών από τον βεβαιωτικό κατάλογο Τ.Α.Π. 2002, 2003, 2004, 2005 & 2006 στα Δ.Δ. Αγ.Νικολάου και Μύτικα και για επαναϋπολογισμό των οφειλών ορθώς.
11. Γνωμοδότηση για χορήγηση άδειας λιανικής πώλησης σιγαρέτων στην «Γρηγορίου – Κούτρα- Γερμανός Ο.Ε.» στο Δ.Δ. Αγ. Νικολάου.
12. Γνωμοδότηση περί της έγκρισης ή μη της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την εγκατάσταση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 40.730τ.μ. στη θέση «Κρόκου ορδή» στο Δ.Δ. Φύλλων του Δήμου Ληλαντίων με την επωνυμία «Πέτρα & Κτίριο ΕΠΕ».
13. Εξέταση αιτήματος της κας.Λύκου Ευαγγελίας για παραχώρηση δημοτικού χώρου για εγκατάσταση περιπτέρου.
14. Εξέταση αιτήματος του κ.Μπένου Βασιλείου για επισκευή αγροτικού δρόμου Καμαρίου-Κοκκινιάς.
15. Εξέταση αιτήματος του κ.Δημητρίου Πεππέ του Θεοδώρου για βεβαίωση παλαιότητας ακινήτου.
16. Εξέταση αιτήματος του κ. Δημητρίου Ζούνη για άδεια τοποθέτησης φωτεινής επιγραφής.
17. Εξέταση αιτήματος του κ.Αντωνίου Νερούτσου για άδεια τοποθέτησης κατευθυντήριας πινακίδας.
18. Λήψη απόφασης περί αποδοχής της υπ’αριθμ.294/2008 μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Διάνοιξη – διαμόρφωση οδού στη θέση «Ευαγγελίστριας Κοκορίκου και Πίσχινα»» στο Δ.Δ.Μύτικα.
19. Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ.έτους 2008.
20. Αναπροσαρμογή δημοτικού φόρου άρθρο 10 του Ν.1080/80 και καθορισμός συντελεστή για το έτος 2009 και εφεξής.
21. Περί παραχώρησης δημοτικής έκτασης έμπροσθεν ιδιοκτησίας Ηλία Τουλούμη στο Δ.Δ. Φύλλων.
22. Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη απαραίτητων αποφάσεων για την κλοπή που συνέβη στο Δήμο στις 19/10/2008.
23. Ενημέρωση σχετικά με την λειτουργία της Κ.Ε.ΔΗ.Λ. και λήψη απαραίτητων αποφάσεων.
24. Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου περί του αγωγικού αιτήματος των εργαζομένων της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.
25. Περί ανάθεσης εκτέλεσης του έργου: «Βελτιώσεις WC 1ου Νηπιαγωγείου Βασιλικού» ποσού 6.000.