Τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου και ώρα 7 το απόγευμα, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Κηρέως, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Συγκράτηση Επιτροπής των άρθρων 28 & 46 του ΕΚΠΟΤΑ για την προμήθεια «Απορριμματοφόρου αυτοκινήτου».
2. Καταγγελία δημοτικού συμβούλου Γ. Τριάντη σχετικά με το έργο «Κατασκευή αγροτικών οδών στο Δ.Δ. Μαντουδίου «περιοχή Περαμύλος».
3.
 Διοικητική μεταρρύθμιση «Καποδίστριας 2».
4. Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου «Διάνοιξη γεώτρησης στο Δ.Δ. Κηρίνθου».
5. Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου «Διαμόρφωση πλατείας Δ.Δ. Μετοχίου».
6. Έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων Δ.Δ. Στροφυλιάς Δήμου Κηρέως».
7. Έγκριση 2ου ΑΠΕ & 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Βελτιώσεις εσωτερικής οδοποιίας (ασφαλτοστρώσεις) Δ.Δ. Δήμου Κηρέως (β΄ φάση)».
8. Αίτηση κατοίκων Δ.Δ. Πηλίου για χαρακτηρισμό δρόμου ως δημοτικό.
9. Αίτηση κατοίκων Δ.Δ. Μαντουδίου Δ. Μπίλα & Αν. Μπεκάκου.
10. Τροποποίηση προγράμματος ‘Θησέα’.
11. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2008.
12. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή αγροτικών οδών στην περιοχή Δ.Δ. Μαντουδίου».
13. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση χώρων παραλίας Κυμασίου Δ.Δ. Μαντουδίου Δήμου Κηρέως».
14. Κατανομή Γ΄ Δόσης ΣΑΤΑ.
15. Έγκριση της αριθ. 17/2008 απόφασης Δ.Σ. ΚΑΠΗ Μαντουδίου.
16. Έγκριση της αριθ. 27/2008 απόφασης Δ.Σ. Δημοτικού Σταδίου Μαντουδίου.
17. Επιχορήγηση αθλητικών ομάδων Δήμου Κηρέως.
18. Παροχή εγγύησης του Δήμου Κηρέως για δανειοδότηση της ΔΕΠΑΑ Κηρέως.
19. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων στη «Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Δ.Δ. Σπαθαρίου».
20. Υποβολή πρότασης δήμου Κηρέως στο πρόγραμμα «Πολιτισμός 2007 – 2013» της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Τομέας: Οικονομική στήριξη σε πολιτιστικές δράσεις, σκέλος 1.2.1 Μέτρα συνεργασίας).
21. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής των προμηθειών: 1. Προμήθεια μικρού φορτηγού με ανατροπή για αποκομιδή βαρέων απορριμμάτων. 2. Προμήθεια ημιφορτηγού 4×4 για πρόσθετη δεξαμενή νερού και αντλίας πίεσης.

Γιάννης Μπουροδήμος, Υποψήφιος Βουλευτής Εύβοιας ΚΙΝΑΛ - 2019