Την Πέμπτη 26.3.2009 και ώρα 18:30 μ.μ συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κηρέως για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Έγκριση πρακτικών φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για «Εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης με σκοπό την δημιουργία από το μισθωτή Μονάδας ναυπήγησης, επισκευής και συντήρησης πολυτελών πλοίων και σκαφών αναψυχής».
Ορισμός εκπροσώπου και του αναπληρωτή του, για συγκρότηση επιτροπής σύμφωνα με γενικό Κανονισμό Λιμένα 20 (ΦΕΚ 444 Β΄/26.4.1999).
Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή δρόμου στην περιοχή ΄΄Σπηλιά΄΄ Δ.Δ Μαντουδίου & τσιμεντόστρωση δρόμου προς Αγία Παρασκευή & σε τμήμα νοτίως της ράχης».
Απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών έτους 2009.
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Περιβαλλοντική αποκατάσταση & ανάδειξη ευρύτερης περιοχής Μ. Πλατάνου στο Δ.Δ Προκοπίου Δ. Κηρέως (Ανάδειξη & προστασία Μ. πλατάνου στη θέση Παρασκευόρεμα & αποκατάσταση λατομικού χώρου στην περιοχή)».
Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση χώρων παραλίας Κυμασίου Δ.Δ Μαντουδίου Δήμου Κηρέως».