Το Επιμελητήριο Εύβοιας σας ενημερώνει ότι την Δευτέρα 28 Ιουνίου 2010 και ώρα 19:30 θα πραγματοποιηθεί Συνεδρίαση του Επιμελητηρίου με θέμα συζήτησης:

– Οικονομική Κρίση.
α) Οι Επιπτώσεις στην Πραγματική Οικονομία.
β) Η Σημασία του Πρωτογενούς Τομέα για την Ανάκαμψη της Οικονομίας.
– Νέο Οικονομικό Περιβάλλον.
 
Στη Συνεδρίαση θα παραστεί και θα θέσει τις απόψεις του, ο Πρό