Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο δήμου Ερέτριας την Τετάρτη 27 Νεομβρίου 2019 και ώρα 19:00 στο δημοτικό κατάστημα της Αμαρύνθου.

Η συνεδρίαση θα γίνει για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Αποδοχή της 163.6.4/2019 απόφασης ένταξης της πράξης «Προμήθεια Αστικού Εξοπλισμού για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου Δήμου Ερέτριας», Χρηματοδοτικού Προγράμματος Πράσινου Ταμείου, προϋπολογισμού 195.265,00 ευρώ.
2. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019 για το έργο «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Ερέτριας 2018 – πρόγραμμα Φιλόδημος», προϋπολογισμού 698.694,00 ευρώ.
3. Αποδοχή και κατανομή ποσού 31.080,00€ Δ’ Κατανομής έτους 2019 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων και κάλυψη δαπάνης υλοποίησης θεσμού «Σχολικού Τροχονόμου» έτους 2019.
4. Έγκριση 14 ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.