Την Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 17.30, θα πραγματοποιηθεί το διοικητικό συμβούλιο του Επιμελητηρίου Εύβοιας στο παράρτημα του Επιμελητηρίου στα Λουτρά Αιδηψού, Βυζαντινών Αυτοκρατόρων 7.

Η συνεδρίαση θα γίνει προκειμένου να συνέλθει το Διοικητικό Συμβούλιο για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

1. Επικύρωση Πρακτικών
2. Συζήτηση επί θεμάτων ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας της Βορείου Εύβοιας
3. Ενημέρωση επί των Δράσεων και των Πρωτοβουλιών του Επιμελητηρίου
4. Προτάσεις των Εκπροσώπων των Παραγωγικών Τάξεων
5. Ανακοινώσεις