Τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, στις 7 το απόγευμα, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ληλαντίων.


Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω:
1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης των πρακτικών της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών.
2. Εξέταση αιτήματος του κ.Νικολάου Μαμάκου περί ανάκλησης της υπ’αριθμ.9/1986 πράξης αναλογισμού επί των Ο.Τ.199,196 στο Δ.Δ. Βασιλικού.
3. Εξέταση αιτήματος του κ. Ντούνα Θεοδώρου περί προσκύρωσης στο Ο.Τ.192 στο Δ.Δ. Βασιλικού.
4. Περί έγκρισης του απολογισμού οικονομικού έτους 2007 του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Βασιλικού (η υπ’αριθμ.18/2008 Α.Δ.Σ.).
5. Εξέταση αιτήματος του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Ληλαντίου «Η Πορφύρα» περί της μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα του Ληλαντίου πεδίου.
6. Λήψη απόφασης περί της μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση Αθλητικού Κέντρου στο Δ.Δ. Βασιλικού.
7. Λήψη απόφασης περί καθορισμού τιμής ζώνης ακινήτων εκτός σχεδίου για υπολογισμό Τ.Α.Π..
8. Εξέταση αιτήματος Χρυσούλας Τρίκα, κατοίκου Ν.Λαμψάκου.
9. Λήψη απόφασης περί διαλύσεως της σύμβασης του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο πολιτιστικό κέντρο Δ.Δ. Αγ.Νικολάου».
10. Λήψη απόφασης περί διαλύσεως της σύμβασης του έργου: «Διαπλάτυνση δημοτικής οδού στη θέση «Μπουρλιά» Δ.Δ. Αφρατίου».
11. Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους.
12. Tροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του τρέχοντος οικονομικού έτους.
13. Περί ορισμού επιτροπής Εισήγησης – Αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού προγράμματος «Θησέας» και «ΕΠΤΑ».
14. Περί ορισμού εκπροσώπου στην επιτροπή του άρ. 4 παρ. 4 Π.Δ. 236/84 (τακτικό και αναπληρωματικό μέλος) «περί περιφράξεων γηπέδων σε ζώνη πλάτους 500 μ. από την ακτή».
15. Περί κατανομής Δ’ δόσης ΣΑΤΑ έτους 2008.
16. Περί αποδοχής και κατανομής Ε’ δόσης ΣΑΤΑ έτους 2008.
17. Τροποποίηση της υπ’αριθμ.39/2008 Α.Δ.Σ. ως προς την κατανομή των 35% των πόρων του Αναπτυξιακού Προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Θησέας» για τα έτη 2006-2009.
18. Περί ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «Αποπεράτωση κεντρικής θέρμανσης Δημαρχείου».
19. Περί ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «Βελτιώσεις ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δημοτικού Σχολείου Δ.Δ. Ν. Λαμψάκου».
20. Περί ανάθεσης εκτέλεσης τυ έργου «Βελτιώσεις κτιριακών εγκαταστάσεων Δημοτικού Σχολείου Δ.Δ. Ν. Λαμψάκου».
21. Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ανάπλαση παραλίας Δ.Δ. Αγ. Νικολάου».
22. Λήψη απόφασης περί σήμανσης οδών στο Δ.Δ. Φύλλων.