ΒΙΟΚΑ και Δάνεια θα απασχολήσουν τη συνεδρίαση, σήμερα.

Την Πέμπτη 7 Αυγούστου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κηρέως για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση νέου Κανονισμού Λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με το Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.).
2. Αίτηση κατοίκων Προκοπίου που αφορά το δρόμο στο Ο.Τ.28-29 σχεδίου πόλης Δ.Δ. Προκοπίου.
3. Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου «Διακλαδώσεις αποχέτευσης λυμάτων Δ.Δ. Στροφυλιάς».
4. Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου «Αποπεράτωση έργων ύδρευσης Δ.Δ. Φαράκλας».
5. Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή τεχνικού αντιπλημμυρικής προστασίας στο Δ.Δ. Φαράκλας».
6. Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου «Αποχέτευση Δήμου Κηρέως (Μαντούδι – Προκόπι – Κήρινθος), φωτοσήμανση υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης λυμάτων ΒΙΟΚΑ Μαντουδίου».

7. Παροχή εγγύησης του Δήμου Κηρέως, για δανειοδότηση της ΔΕΥΑ Κηρέως.
8. Έγκριση της 13/2008 απόφασης ΔΕΠΑΑ Κηρέως «Για λήψη δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, για την εξόφληση των εργαζομένων με το πρόγραμμα ημιαπασχόλησης και πληρωμής προμηθευτών».
9.
 Έγκριση της αριθ. 14/2008 απόφασης ΔΕΠΑΑ Κηρέως «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2008».
10. Αίτημα οικιστών – παραθεριστών του Δ.Δ. Βλαχιάς «Για την κατασκευή του νέου δρόμου Προκόπι – Πήλι».
11. Σχετικά με καταπάτηση έκτασης στον Ατάλαντο Δ.Δ. Πηλίου.
12. Συμμετοχή του δήμου στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «δημιουργία πρότυπου κέντρου ενεργειακής αγωγής και έρευνας».
13. Σχετικά με απόθεση στερεών αποβλήτων.
14. Αγορά ρυμοτομούμενου τμήματος οικοπέδου Ιωάννη Χερούλη στο Δ.Δ. Μαντουδίου.
15. Έγκριση της αριθ. 2/2008 απόφασης Δ.Σ. του Κοινοτικού Γυμναστηρίου Προκοπίου «Περί έγκρισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2008».
16. Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου «Διάνοιξη δρόμων στο Δ.Δ. Προκοπίου».
17. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2008.
18. Έγκριση προσλήψεων έκτακτου προσωπικού, για ανάγκες πυρασφάλειας και δασοπροστασίας«.