Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αυλώνος βλέπει ως εναλλακτική λύση τη συνένωσή του με το Δήμο Ταμυναίων και εκφράζει προβληματισμό για την αναγκαιότητα της Μεταρρύθμισης.

Το  Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αυλώνος, στη συνεδρίαση της 29ης Σεπτεμβρίου 2008 αποφάσισε να προτείνει την συνένωση του Δήμου Αυλώνος με τον Δήμο Δυστίων και εναλλακτικά την συνένωση των Δήμων Αυλώνος, Δυστίων και Ταμυναίων.
Η απόφαση έλαβε ευρύτατη πλειοψηφία αφού μόνο ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κέκης διαφώνησε γενικώς με την πολιτική των Συνενώσεων.
Το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε και έθεσε τις προϋποθέσεις για την ουσιαστική μεταρρύθμιση προκειμένου να υπάρξουν Ισχυροί και Αποτελεσματικοί Δήμοι, προϋποθέσεις που εκτιμάται ότι δεν υπάρχουν στην επιχειρούμενη μεταρρύθμιση.
Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προτείνει τις δύο εναλλακτικές λύσεις υιοθετώντας τα επιχειρήματα της Εισήγησης του Δημάρχου κ. Κατσούλη τα οποία είναι τα ακόλουθα:
«ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΥΛΩΝΟΣ ΚΑΙ ΔΥΣΤΙΩΝ»
Έκταση: 305.837 στρ,  Πληθυσμός 9.787 μόνιμοι κάτοικοι,  Τοπικά Διαμερίσματα 16 , Οικισμοί 40
Οι λόγοι που συνηγορούν υπέρ αυτής της πρότασης:
 1.  Οι δύο Δήμοι έχουν ιστορική κοινότητα από το 1835 όταν ο τότε νεοσύστατος Δήμος Δυστίων περιελάμβανε την περιοχή του Δήμου Αυλώνος και μάλιστα είχε ως έδρα το Αυλωνάρι.
  Οι κοινοί αναπτυξιακοί στόχοι των δύο περιοχών βασίζονται κυρίως στα ακόλουθα: Παράκτια ζώνη στο Αιγαίο με κοινά χαρακτηριστικά και δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης και οργανωμένης παραθεριστικής κατοικίας.
Επίσης οι δύο Δήμοι συνεργάζονται ήδη στην παροχή δομών κοινωνικής φροντίδας (Υλοποίηση του Προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» από την Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Αυλώνος) ενώ μπορούν να διευρύνουν άμεσα αυτή την συνεργασία και σε άλλους τομείς.
Η κατασκευή του ΒΙΟΚΑ στην Δήμο Αυλώνος ανοίγει τον δρόμο για την διαδημοτική συνεργασία στα έργα υποδομής δεδομένου ότι σύμφωνα με σχετική οικονομοτεχνική μελέτη που εκπόνησε ο Δήμος Δυστίων ) ένα μεγάλο μέρος του Δήμου Δυστίων μπορεί να εξυπηρετηθεί από τον ΒΙΟΚΑ του Δήμου Αυλώνος ενισχύοντας και διασφαλίζοντας έτσι την προστασία του υγροβιότοπου της προστατευόμενης περιοχής της Λίμνης του Δύστου.
Οι δύο Δήμοι υπάγονται στον ζωτικό χώρο του οικονομικού κέντρου του Αλιβερίου γεγονός που ενισχύει την κοινότητα των δύο τοπικών κοινωνιών αφού τα μέλη τους εργάζονται και συναλλάσσονται στο Αλιβέρι
Οι δύο Δήμοι έχουν ήδη ξεκινήσει διεργασίες για εθελοντική συνένωση. Ενδεχομένως να προτείνουν την εθελοντική τους συνένωση άμεσα εάν δεν υλοποιηθεί έως το 2010 η διοικητική μεταρρύθμιση.
Εναλλακτική Λύση: «ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΥΛΩΝΟΣ- ΔΥΣΤΙΩΝ & ΤΑΜΥΝΑΙΩΝ»

Έκταση 506.808 στρ, Πληθυσμός 19.248 μόνιμοι κάτοικοι, Τοπικά Διαμερίσματα 24,  Οικισμοί 56
Οι λόγοι που συνηγορούν υπέρ αυτής της πρότασης:
Οι τρεις Δήμοι ανήκουν στην ίδια ιστορική διοικητική ενότητα
Η εφαρμογή του χωροταξικού κριτηρίου περί υπαγωγής των αγροτικών περιοχών σε ένα αστικό κέντρο είναι απόλυτη στην γεωγραφική αυτή ενότητα αφού τόσο οι οικισμοί του Δήμου Αυλώνος όσο και του Δήμου Δυστίων συνδέονται άμεσα με το οικονομικό κέντρο του Αλιβερίου τόσο στις εν γένει οικονομικές συναλλαγές όσο και στην σταθερή απασχόληση. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Δήμου Αυλώνος όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΣΥΕ. (Απογραφή 2001)

Η παραδοσιακή σύνδεση των οικισμών με το Αλιβέρι είναι αποτέλεσμα της οικονομικής ανάπτυξης που προέκυψε στην περιοχή και οι δεσμοί αυτοί δεν μπορούν να ανατραπούν παρά μόνο για λόγους που σχετίζονται με την αλλαγή των τοπικών οικονομικών κέντρων. Τέτοιοι λόγοι δεν συντρέχουν.
Αναπτυξιακοί λόγοι συντρέχουν υπέρ της συνένωσης των Δήμων Αυλώνος, Δυστίων και Ταμυναίων. Αυτοί συνοψίζονται: 1. Στην συμπερίληψη της περιοχής στην επιρροή του οικονομικού κέντρου του Αλιβερίου, 2. στην ενότητα αναπτυξιακών στόχων στην περιοχή Αυλώνος- Δυστίων και μάλιστα στην παράκτια ζώνη η οποία αποτελεί τον άλλο δυναμικό πόλο ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή του Αλιβερίου. Η ανάπτυξη της παράκτιας ζώνης λειτουργεί συμπληρωματικά και εξισορροπιστικά στην μεγέθυνση του οικονομικού κέντρου του Αλιβερίου. Η διάσπαση της ενότητας Αυλωνος Δυστίων  θα αποδυναμώσει την ενδοτοπική  αναπτυξιακή ισορροπία στον ευρύτερο χώρο του Αλιβερίου. 3. Η περαιτέρω ενεργειακή,  βιομηχανική και βιοτεχνική ανάπτυξη του Αλιβερίου αναμένεται να ενισχύσει την απασχόληση στην ευρύτερη περιοχή.