Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αυλώνος Ευβοίας θα συνεδριάσει την   03η   του μηνός Δεκεμβρίου 2008 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 17.00, σε τακτική συνεδρίαση.

Κατά την συνεδρίαση θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

Γιάννης Μπουροδήμος, Υποψήφιος Βουλευτής Εύβοιας ΚΙΝΑΛ - 2019

Ι. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1- Ανακοινώσεις Δημάρχου, Δημοτικών Παρατάξεων και Προέδρων Τοπικών Συμβουλίων
2-Απαντήσεις Δημάρχου σε έγγραφες Αναφορές, Ερωτήσεις και Αιτήσεις Δημοτικών Συμβούλων

ΙΙ. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Τεχνικό Πρόγραμμα 2009
2. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2008.
3. ΄Εγκριση πρόσληψης τακτικού προσωπικού ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. 6.
4. Έγκριση αγοράς ακινήτου ιδιοκτησίας κληρονόμων Πέτρου Ζησίου, στο Αυλωνάρι,  για την επίτευξη δημοτικού σκοπού.
5. Πρόγραμμα στήριξης των δημοτών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης  (2009-2010).
6. Προσαρμογή των Δημοτικών Τελών Καθαριότητας Ηλεκτροφωτισμού και ΤΑΠ Ηλεκτροδοτούμενων (Απαλλαγές για πολύτεκνες οικογένειες και άτομα με ειδικές ανάγκες).
7. Έγκριση Απόφασης Δ.Σ. ΔΕΥΑΑΕ περί τιμολογιακής πολιτικής για το έτος 2009.
8. Ψήφισμα Διαμαρτυρίας για την μη χρηματοδότηση έργων οδοποιίας στον Αναδασμό της Αχλαδερής και Πρόταση για την ένταξη των έργων αυτών στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.
9. Ψήφισμα διαμαρτυρίας προς την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση για την επικινδυνότητα της διασταύρωσης του επαρχιακού δρόμου προς Οριό.
10. Λήψη Απόφασης περί άρσης της  παράνομης κατάληψης δρόμου στην θέση «Κουβελάκι» του Οικισμού Κορασίδας του Τ.Δ. Αχλαδερής.
11. Έγκριση Γ΄ Φάσης  και ολοκλήρωσης του Ερευνητικού Προγράμματος
12. -«Διερεύνηση Αναπτυξιακών Δυνατοτήτων του Δήμου Αυλώνος».
13. Συγκρότηση Αναπτυξιακού Συμβουλίου  Δήμου Αυλώνος
14. Συγκρότηση Επιτροπής Πολιτισμού
15. Συγκρότηση Επιτροπής  Τοπικής Οικονομίας
16. Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Προβολής
17. Αποδοχή και κατανομή Δ΄και Ε΄Δόσης της ΣΑΤΑ 2008 ύψους 69.405 Ευρώ και 37.760 Ευρώ αντίστοιχα.
18. .Αιτήσεις δημοτών:α΄ Βασιλείου Ιωάννου (μεταφορά στάσης ΚΤΕΛ στον Λοφίσκο), β΄ αίτηση κατοίκων Οκτωνιάς (διάνοιξη αγροτικού δρόμου).
19. ΄Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ».
20. Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2008 και έως 28-2-2009.
21. Κανονιστική απόφαση -Χορήγηση αδειών μουσικής-μουσικών οργάνων από 01-01-2009 έως και 31-12-2009 και παράταση ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων αυτών-