Ένταξη του έργου «Αναπαλαίωση Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας» στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Στερεάς Ελλάδας
με προϋπολογισμό 7,00 εκατ. Ευρώ.
Την επίσπευση των διαδικασιών δημοπράτησης ζήτησε ο Γ.Γ. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Παντελής Σκλιάς από το Δήμαρχο Χαλκιδέων.

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Παντελής Σκλιάς ανακοίνωσε την ένταξη του έργου «Αναπαλαίωση Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας» συνολικού προϋπολογισμού 7.000.000,00 Ευρώ, στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Η ένταξη πραγματοποιήθηκε με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου και του Υφυπουργού κ. Αθανάσιου Μπούρα, μετά από σχετική πρόταση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και την υποβολή Τεχνικού Δελτίου από το Δήμο Χαλκιδέων τον μήνα Αύγουστο.
Η πρόσφατη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ των λιμενικών έργων των Λιμένων Καρύστου και Μαντουδίου της Εύβοιας, οδήγησε στην ταυτόχρονη απελευθέρωση πόρων ύψους 7,0 εκατ. Ευρώ για τη χρηματοδότηση άλλων αναπτυξιακών έργων υποδομής. Με την ένταξη του έργου της αναπαλαίωση της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας καλύφθηκε άμεσα το αδιάθετο ποσό που προέκυψε, ενώ με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας εγκρίθηκε η διάθεση πιστώσεων για τη δημοπράτηση του έργου μέσα στο 2009.
Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας ανακοινώνοντας την απόφαση ένταξης του έργου για χρηματοδότηση από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας δήλωσε:
«Η αναπαλαίωση και αξιοποίηση των εγκαταστάσεων της Δημοτικής Αγοράς της Χαλκίδας αποτέλεσε πολυετές αίτημα των φορέων και των κατοίκων της Ευβοϊκής πρωτεύουσας. Σήμερα εξασφαλίστηκε η πραγματοποίησή του με τη διάθεση Εθνικών Πόρων καθώς εντάχθηκε για χρηματοδότηση στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας.
Με την ένταξη του έργου στο πλαίσιο του Ειδικού Αναπτυξιακού αναδεικνύεται η συμπληρωματικότητα των δράσεων και η σχεδιασμένη αναπτυξιακή πολιτική της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την Εύβοια. Την ίδια στιγμή αποδεικνύεται η χρησιμότητα του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος και η ευελιξία του στην κάλυψη των τοπικών αναγκών.
Όπως είχε δηλώσει και ο Υφυπουργός Οικονομίας κ. Μπούρας το πρόγραμμα είναι δυναμικό και προσαρμόζεται στις τρέχουσες ανάγκες με μόνο σκοπό την κάλυψη του αναπτυξιακού ελλείμματος και την πρόοδο  της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Θα ήθελα μόνο να υπενθυμίσω το εξής: την 26η Μαΐου του 2009, παρουσία του Υφυπουργού Οικονομίας & Οικονομικών κ. Θανάση Μπούρα, εξειδικεύσαμε σε ειδική παρουσίαση τα έργα που χρηματοδοτούνται από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Στερεάς Ελλάδας για το νομό Εύβοιας.
Την 26η Ιουνίου 2009 ανακοινώσαμε ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου ολοκληρώθηκε η διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του κρατικού προϋπολογισμού για το σύνολο των 33 έργων του Ειδικού Αναπτυξιακού προγράμματος για την Στερεά Ελλάδα ύψους 150,0 εκατ. Ευρώ.
Σήμερα, δυο μήνες μετά είμαστε σε θέση να ζητήσουμε από το Δήμαρχο Χαλκιδέων την επιτάχυνση των διαδικασιών για τη δημοπράτηση του έργου της αναπαλαίωσης της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας…»