Η πρόσφατη επίσκεψη των Περιφερειαρχών στις Βρυξέλες και οι γόνιμες συνεργασίες με τους παράγοντες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορεί, εφόσον δεν παραμείνουν παρένθεση, να ανοίξουν νέους δρόμους στην περιφερειακή ανάπτυξη. Τέσσερα έργα της Εύβοιας, επικαιροποιήθηκαν στις Βρυξέλλες, ωστόσο εκτός παραμένουν το νέο Νοσοκομείο Χαλκίδας αλλά και οι κεντρικοί οδικοί άξονες του νομού μας.

Από τον περασμένο Ιούλιο οι αιρετές περιφέρειες ανέλαβαν τη διαχείριση του ΕΣΠΑ και αυτό είναι ήδη πολύ σημαντική μεταρρύθμιση που εμπεδώνει στην χώρα μας το κεκτημένο της περιφερειακής αυτοδιοίκησης.

Όπως κάθε μεταβατική περίοδος έχει δυσκολίες και χρειάζεται καλή οργάνωση και κυρίως καλή γνώση των πραγματικών δεδομένων. Βέβαια η ανάληψη της ευθύνης για την περιφερειακή ανάπτυξη από αιρετά αυτοδιοικητικά όργανα γίνεται μόλις δύο χρόνια πριν την τυπική και τέσσερα χρόνια πριν την ουσιαστική λήξη της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου. Πολύτιμος χρόνος έχει χαθεί αλλά δεν έχουν χαθεί όλα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας ΗΜΕΡΑ, φύλλο της Παρασκευής 2 Δεκεμβρίου 2011, στις Βρυξέλες επικαιροποιήθηκε η λίστα με τα 189 έργα εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας που έχουν ενταχθεί και συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ.

Για την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας περιλαμβάνονται δεκατρία (13) έργα υποδομής.

Από αυτά τέσσερα αναφέρονται στην Εύβοια.

Πρόκειται για:

Τον αγωγό φυσικού αερίου υψηλής πίεσης προς το Αλιβέρι, για την λειτουργία του Εργοστασίου Παραγωγής ηλεκτρικής Ενέργειας που κατασκευάζει η ΔΕΗ, προϋπολογισμού 24.681.926 €. (α.α. έργου 2) Το έργο είναι ενταγμένο στο Τομεακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», προβλέπεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2013 και ανήκει στην ευθύνη του ΥΠΕΚΑ και της ΔΕΣΦΑ. Ως στόχος του έργου αναφέρεται «η συμβολή στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού».

Το οδικό έργο Ραπταίοι- Νέα Στύρα- Στύρα με τον οποίο σχεδόν ολοκληρώνεται ο άξονας Λέπουρα –Κάρυστος, προϋπολογισμού 19.077.120 €. (α.α. έργου 57) Το έργο είναι ενταγμένο στο Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου, προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2013 και υπεύθυνος είναι ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας. Ως στόχος του έργου αναφέρεται «η σύνδεση της νοτιοκεντρικής Εύβοιας και οδική ασφάλεια».

Τον μετασχηματισμό και τον εκσυγχρονισμό του Λιμένα της Κύμης, με προϋπολογισμό 8.979.000 €. (α.α. έργου 83)Το έργο είναι ενταγμένο στο Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας –Ηπείρου, προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2012. Υπεύθυνος είναι ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας. Ως στόχος του έργου αναφέρεται «ο Τουρισμός και η δυνατότητα πρόσβασης στην Ανατολική Εύβοια».

Την αναβάθμιση και επέκταση του λιμένα του Μαντουδίου, με προϋπολογισμό 8.100.000 €. (α.α. έργου 84)Το έργο είναι ενταγμένο στο Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου, προβλέπεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2012 και υπεύθυνος είναι ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας. Ως στόχος του έργου αναφέρεται «η αναβάθμιση των μεταφορικών υποδομών και η επάρκεια των λιμενικών εγκαταστάσεων».

Με βάση αυτές τις πληροφορίες δεν φαίνεται ότι μπορούν να υπάρξουν την τρέχουσα προγραμματική περίοδο προσδοκίες για περισσότερα έργα και κυρίως για το νέο Νοσοκομείο της Χαλκίδας, τους οδικούς άξονες από Χαλκίδα προς Αλιβέρι- Κύμη και Χαλκίδα – Βόρεια Εύβοια, ούτε για την παράκαμψη της Χαλκίδας.

Η κατασκευή των οδικών αξόνων αποτελεί πάντως κρίσιμη προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων που περιγράφονται για τα δύο λιμενικά έργα και προς την κατεύθυνση της αποτελεσματικής – επιτέλους- διεκδίκησής τους πρέπει να στραφούν οι προσπάθειες της Εύβοιας, λαμβανομένης ασφαλώς υπόψη και της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας. Μπορεί όμως αυτή ακριβώς η συγκυρία να αντιστρέψει προτεραιότητες και ενδιαφέροντα και να προσφέρει ευκαιρίες προώθησης των προαναφερομένων οδικών έργων.

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΣΥΝΤΟΜΑ Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ «ΘΗΣΕΑ» ΣΤΟ ΕΣΠΑ

Η αναγκαιότητα απορρόφησης των πόρων του ΕΣΠΑ και ιδίως της συνακόλουθης δημιουργίας δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων για την ανάταξη της πραγματικής οικονομίας πρέπει και ίσως μπορεί να μπει σε πρώτο πλάνο και να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για συγχρηματοδότηση και έργων που σήμερα φαίνονται βαλτωμένα.

Αρκεί να υπάρχουν ώριμες μελέτες και να πληρούν τα κριτήρια του ΕΣΠΑ. Προς αυτή την κατεύθυνση έχει ήδη ξεκινήσει μία προσπάθεια που αναμένεται στους επόμενους δύο μήνες να αποδώσει καρπούς. Πρόκειται για το πέρασμα συμβασιοποιημένων επιλέξιμων έργων από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ στο ΕΣΠΑ.

Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία καταγραφής αυτών των έργων από την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης η οποία μάλιστα έχει οριστεί με τον ν.4018/2011 Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή. Εκτιμάται ότι με αυτόν τον τρόπο τα μεν εκτελεσμένα έργα του ΘΗΣΕΑ θα πληρωθούν και έτσι θα ανασάνει οικονομικά ο κόσμος των δημοσίων έργων ενώ τα υπόλοιπα που είχαν σταματήσει λόγω έλλειψης πόρων θα μπορούν να κατασκευαστούν δημιουργώντας έτσι συνθήκες αναζωογόνησης στην τοπική οικονομία.

Παραμένουν για να πληρωθούν από τους εθνικούς πόρους μόνο εκείνα τα έργα που δεν είναι επιλέξιμα στο ΕΣΠΑ. Εάν όλα πάνε καλά, πολύ σύντομα θα ξεκινήσει αυτή η διαδικασία που αναμένεται να δημιουργήσει όρους τοπικής ανάπτυξης στην ελληνική περιφέρεια.

Η σημασία αυτής της κίνησης γίνεται ακόμη πιο αποκαλυπτική όταν αναγνώσει κανείς – σε λίγο καιρό- την καταγραφή όλων των επιλέξιμων έργων. Έργα ύδρευσης και αποχέτευσης, Βιολογικοί Καθαρισμοί που σήμερα έχουν βαλτώσει, από τις αρχές του 2012 μπορούν να μπουν στην τροχιά της υλοποίησης.

Εύβοια 2020.