Ανατέθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ στις 9 Σεπτεμβρίου 2009, η εκπόνηση προκαταρκτικής μελέτης προϋπολογισμού 2.000.000 €, για τον νέο οδικό άξονα Χαλκίδα – Κύμη.

Ο Δήμος Κύμης εκφράζει την απόλυτη ικανοποίησή του για τη σημαντική εξέλιξη που σημειώθηκε στο θέμα του νέου οδικού άξονα Χαλκίδα – Κύμη.
 Με την υπογραφή της υπ. αριθμ. 5411/9-9-2009 απόφασης του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. κ. Σουφλιά ολοκληρώθηκε η έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ο οποίος ξεκίνησε την 1η Απριλίου 2009 για την ανάθεση της εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη Οδικού Άξονα Χαλκίδας-Κύμης (Μεσόγεια Χάραξη)», προϋπολογισμού 2.000.000 €.
 Η ανάθεση αυτή αποτελεί ένα ακόμη σταθερό βήμα στην πορεία υλοποίησης ενός έργου, το οποίο θα συμβάλλει αποφασιστικά στην τουριστική, οικονομική και εμπορική ανάπτυξη, τόσο της περιοχής και του νομού γενικότερα, όσο και των νήσων του Αιγαίου, με την ευκολότερη, ασφαλέστερη και συντομότερη μετακίνησή τους μέσω του αναβαθμιζόμενου λιμένα της Κύμης.
 Εξέλιξη, η οποία δικαιώνει, ακόμη μία φορά, την επίμονη προσπάθειά μας για την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της περιοχής και τις επιλογές μας στις μεθόδους ανάπτυξής της.
 Τον Σεπτέμβριο του 2004, με πρωτοβουλία και προσωπική δαπάνη του Δημάρχου Κύμης, ξεκίνησε η σύνταξη της αναγνωριστικής μελέτης του Διαπεριφερειακού Άξονα Χαλκίδα – Κύμη, η οποία εκπονήθηκε από ομάδα μελετητών χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου και εξέτασε τρεις εναλλακτικές λύσεις, με ανάλυση των πλεονεκτημάτων – μειονεκτημάτων τους και του κόστος κατασκευής τους. Η μελέτη αυτή παρουσιάστηκε στους δημότες της Κύμης, σε κυβερνητικά στελέχη και σε φορείς εντός και εκτός νομού, προκαλώντας μεγάλη αίσθηση και ποικίλες αντιδράσεις, στις 12 Ιουνίου 2005, σε συνάντηση που οργάνωσαν ο Δήμος Κύμης και το Επιμελητήριο Λήμνου, με θέμα: «Ανάπτυξη ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών στο Β.Α. Αιγαίο μέσω του λιμανιού της Κύμης. Αναγκαιότητα κατασκευής νέου οδικού άξονα Κύμης – Εθνικής Οδού».
 Με τη χρήση αυτής της αναγνωριστικής μελέτης και τη συνεχή διεκδίκηση, προκηρύχθηκε την 1η Απριλίου 2009 από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. η προμελέτη του έργου, η οποία και ανατέθηκε με την πιο πάνω απόφαση.
 Με την απόφαση αυτή προβλέπεται: α) η σύναψη τριών χωριστών συμβάσεων με διαφορετικούς αναδόχους για την εκπόνηση αντίστοιχων προκαταρκτικών μελετών και β) η σύναψη μίας σύμβασης με έναν από τους άνω αναδόχους για την εκπόνηση της προμελέτης του έργου.
 Η διαδικασία ανάθεσης ολοκληρώθηκε με γοργούς ρυθμούς, γεγονός το οποίο αποδεικνύει τη βαρύτητα και τη σημασία, την οποία έχει το συγκεκριμένο έργο, για την πολιτεία.
 Επιλέχθηκαν τρία μελετητικά σχήματα, καθένα από τα οποία θα εκπονήσει προκαταρκτική μελέτη ώστε να επιλεγεί από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. η βέλτιστη τεχνοοικονομικά λύση.
 
 

Ακολουθείστε μας στο Google News