Δομικές αλλάγες στο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης προτείνει με το προσχέδιο νόμου που κατέθεσε και παρουσίασε o Yπουργός Εργασίας, κ. Ανδρέας Λοβέρδος. Το προσχέδιο τίθεται προς δημόσια διαβούλευση για περίπου είκοσι ημέρες και κατόπιν θα πάρει το δρομο για τη Βουλή και τη ψήφισή του.

 

Τα βασικά σημεία του νέου ασφαλιστικού που παρουσίασε ο υπουργός Εργασίας είναι τα εξής: ενιαίοι κανόνες για το σύνολο των ασφαλισμένων, νέα δομή σύνταξης, ενιαίος φορέας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στο πλαίσιο του εθνικού συστήματος υγείας και η ενοποίηση των φορέων κύριας ασφάλισης.

Θανάσης Ζεμπίλης, Υποψήφιος Βουλευτής Εύβοιας 2019

Από το 2013 θα εφαρμόζεται ένας νέος ενιαίος τρόπος υπολογισμού της σύνταξης για όλους τους ασφαλισμένους. Την ίδια χρονιά οι δημόσιοι υπάλληλοι εντάσσονται στο ΙΚΑ. Σημειώνεται ότι ειδικά για τα όρια ηλικίας των μητέρων που είναι δημοσίοι υπαλλήλοι τις ρυθμίσεις θα εξαγγείλει στις επόμενες ημέρες ο κ. Παπακωνσταντίνου, ενώ για τις μητέρες στον ιδιωτικό τομέα ισχύουν τα όρια του νόμου Πετραλιά.

Από την 1/1/2018 θα αρχίσει σταδιακά να αποδίδεται η νέα σύνταξη όπου βάση υπολογισμού καθίσταται το σύνολο του εργασιακού βίου.

Το νομοσχέδιο θεσμοθετεί τη βασική σύνταξη, την οποία εγγυάται, παρέχει και χρηματοδοτεί το κράτος. Δεν αναλογεί σε ασφαλιστικές εισφορές και αντιστοιχεί σε 360 ευρώ σε σημερινές τιμές και θα χορηγείται από την 1/1/2018.

Θεσπίζεται επίσης η αναλογική σύνταξη που είναι ανταποδοτική και θα αναλογεί στο ύψος των εισφορών και των χρόνων ασφάλισης. Κρίσιμος χρόνος για την αναλογική σύνταξη είναι το 2013. Οσοι μπαίνουν στο ασφαλιστικό σύστημα μετά το 2013 θα προσδοκούν σύνταξη με βάση το νέο ασφαλιστικό. Οσοι είναι στο σύστημα πριν το 2013 θα πάρουν σύνταξη με έναν μεικτό υπολογισμό. Το τμήμα του εργάσιμου βίου τους μέχρι το 2013 θα υπολογιστεί με το παλιό σύστημα και το διάστημα από το 2013 μέχρι το χρόνο συνταξιοδότησης με ένα μεταβατικό τρόπο με βάση το καινούργιο σύστημα.

Θεσπίζονται αντικίνητρα για την απασχόληση των συνταξιούχων. Πιο συγκεκριμένα συνταξιούχοι που δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος τους, αν απασχολούνται αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης, ενώ για όσους είναι μετά το 55ο έτος θα καταβάλλεται μειωμένο ποσοστό σύνταξης.

Για τα βαρέα και ανθυγιεινά θα προκύψει νέα επικυροποιημένη λίστα έως την 1/7/2011. Στο σημείο αυτό εμφανίζεται μια θετική απόκλιση του προσχεδίου νόμου από το μνημόνιο το οποίο προέβλεπε τον αποκλεισμό συνταξιοδότησης πριν το 60ο έτος.

Επίσης, διατηρείται η δυνατότητα συνταξιοδότησης με βάση την 35ετία ή την 37ετία χωρίς να μπαίνει ως γενική προϋπόθεση συνταξιοδότησης τα 40 χρόνια στη δουλειά.

Ομως, θεσπίζονται αντικίνητρα αφού το σημερινό επίπεδο πλήρους σύνταξης θα προκύπτει μόνο αν ο ασφαλισμένος παραμείνει στην εργασία κατά την τριετία 38, 39 και 40 χρόνων.

Από την 1/1/2018 θα αρχίσει η λειτουργία των νέων φορέων κύριας ασφάλισης που προκύπτουν από την ενοποίηση όλων των ταμείων σε τρία, αυτά των μισθωτών, των αυτοαπασχολουμένων και των αγροτών.

 Το προσχέδιο νόμου εξαιρεί τους ασφαλισμένους στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ) και το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ – ΜΜΕ). Στα ταμεία αυτά οι τομείς κύριας ασφάλισης παραμένουν με την υποχρέωση να καταβάλλουν εξ’ ιδίων πόρων τα ποσά της βασικής σύνταξης στους δικαιούχους.

Ενοποιούνται οι υπηρεσίες υγείας των ταμείων υπό την ευθύνη του υπουργείου Υγείας και εντός δύο ετών οφείλουν να εκπονήσουν ενιαίους κανόνες και ενιαίες παροχές προς τους ασφαλισμένους τους (αγορά υπηρεσιών, σύναψη συμβάσεων με τους παρόχους, τιμές υλικών επεμβάσεων κλπ).

Ως προς το θέμα της εισφοροδιαφυγής το προσχέδιο νόμου παραμένει στις βασικές ιδέες των μικτών κλιμακίων που θα ελέγχουν την αγορά και είναι χαρακτηριστικό ότι το τμήμα αυτό περιλαμβάνει περίπου μία σελίδα του νομοσχεδίου.

Θεσμοθετείται η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων η οποία θα τηρείται σε λογαριασμό και όπου θα καταλήγουν κρατήσεις από τις συντάξεις που καθορίζονται ως εξής: για συντάξεις από 1.401 ευρώ εως 1.700 ποσοστό 3%, από 1.701 ως 2.300 ποσοστό 5%, από 2.300 ως 2.900 ποσοστό 7% , από 2.900 και πάνω ποσοστό 9%.

Κατά την τριετία 2011 έως 2013 θα αυξηθούν κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες οι εισφορές ασφαλισμένων και εργοδοτών στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ με ισόποση μείωση των εισφορών προς τον ΟΑΕΔ, τον ΟΕΚ και τον ΟΕΕ.

πηγή: www.in.gr