Σύμφωνα με τα ισχύοντα απο το Νόμο για τους αλλοδαπούς που ασκούν εμπορική δραστηριότητα στη χώρα μας, επισημαίνουμε τα παρακάτω:

Ο Νόμος 3386/2005, όπως τροποποιήθηκε και το 2008, αναφέρει πως και υπό ποιές προϋποθέσεις χορηγείται η άδεια εμπορίας.

Ο αλλοδαπός για να ασκήσει εμπορία στην Ελλάδα, πρέπει να πληροί τις κάτωθι προϋποθέσεις:

1. Να διαθέτει επαρκείς πόρουςμ δηλαδή τουλάχιστον 60.000 ευρώ, τα οποία θα κατατεθούν σε Ελληνική Τράπεζα.

2. Να συμβάλλει η εμπορία στην ανάπτυξη της Εθνικής Οικονομίας

3. Να κατέχει θεώρηση εισόδου (visa)

Εν τω μεταξύ, η απόφαση για την χορήγηση της άδειας εμπορίας εκδίδεται απο τον Περιφερειάρχη και είναι αρχικά διετούς διάρκειας.

Προσοχή: Ο αλλοδαπός μπορεί να ασκήσει εμπορία μόνο στον τόπο διαμονής του, για τον οποίο έχει εκδοθεί άδεια.

Όπως επισήμανε στο eviaportal, ο Βασίλης Αρμόνης υπάρχει η περίπτωση να έχει χορηγηθεί άδεια για κινέζικο κατάστημα απο τη «χ» περιφέρεια και ο Κινέζος να ανοίξει σε άλλη περιφέρεια υποκατάστημα, που δεν απαιτείται άδεια, εφόσον έχει ήδη το κεντρικό του κατάστημα στη «χ» περιφέρεια…

Επιπλέον, είναι σαφές ότι θα πρέπει τόσο η ΔΟΥ όσο και υπηρεσίες όπως Επιθεώρηση Εργασίας, ΕΛΑΣ, Λιμενικές Αρχές και Περιφερειακές Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης να προβούν σε έλεγχο των διατάξεων του νόμου, σε συνεργασία και με τους κατά τόπους συλλόγους, δεδομένου ότι πολλαπλασιάζονται με γρήγορους ρυθμούς τα κινέζικα καταστήματα και την ίδια ώρα ελληνικά εμπορικά καταστήματα βάζουν λουκέτο λόγω κρίσης και αθέμιτου ανταγωνισμού.