Το Σάββατο 18 Μαΐου 2019 ο υποψήφιος δήμαρχος επισκέφθηκε την λαϊκή στην περιοχή ΔΕΛΤΑ επισκέφθηκε το πρωί του Σαββάτου ο ανεξάρτητος υποψήφιος Δήμαρχος, Βασίλης Καθαροσπόρης.

Ο υποψήφιος Δήμαρχος, τόνισε πως οι λαϊκές αγορές είναι ένα ζωντανό κύτταρο εμπορίου και η δημοτική αρχή πρέπει να επενδύσει στον εκσυγχρονισμό τους με σκοπό να καλύπτονται οι ανάγκες τόσο των εμπόρων και παραγωγών όσο και των καταναλωτών.

Την Κυριακή 19 Μαΐου επισκέφθηκε την λαϊκή του Βασιλικού και τόνισε πως Δήμος Χαλκιδέων δεν είναι μόνο το κέντρο της Χαλκίδας και ότι οι λαϊκές αγορές αποτελούν διαχρονικά κέντρα εμπορίων που χρήζουν άμεσης αναβάθμισης προκειμένου να καλύπτουν τις ανάγκες τόσο των παραγωγών και εμπόρων όσο και των καταναλωτών.