Η Τοπική Οργάνωση ΠΑΣΟΚ Ερέτριας έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της, την απάντηση του Υπουργού Πολιτισμού στην Κ.Περλεπέ, η οποία είχε καταθέσει ερώτηση για το θέμα του έργου αναστήλωσης του Αρχαίου Θεάτρου Ερέτριας αναφορικά και με τις εξαγγελίες του Κ.Μαρκόπουλου:

Αμφιτρίτη Αλημπατέ - Υποψήφια Δήμαρχος Ερέτριας

Στην απάντησή του ο Υπουργός Πολιτισμού αναφέρει μεταξύ άλλων για το Αρχαίο Θέατρο Ερέτριας: «Η διεύθυνση αναστήλωσης αρχαίων μνημείων έχει συντάξει πρόταση για την προστασία αποκατάσταση και ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου της Ερέτριας. Η πρόταση αυτή προβλέπει σε πρώτη φάση την αποκατάσταση του κοίλου του θεάτρου στις 8 πρώτες σειρές που σώζονται in situ, του σκηνικού οικοδομήματος, των αναλημμάτων. του Ευρίπου και των θολωτών διόδων του μνημείου. Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου οι προτάσεις αυτές αποτελούν ΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ, για την υλοποίηση των οποίων θα προηγηθεί κατά περίπτωση η εκπόνηση επιμέρους μελετών για καθένα από τα μέρη του θεάτρου καθώς και εξειδικευμένες μελέτες (γεωτεχνική μελέτη, στατική μελέτη, μελέτη συντήρησης). Επισημαίνεται ότι ο χρόνος που χρειάζεται για την αναστήλωση ενός αρχαίου θεάτρου καθορίζεται από ποικίλους παράγοντες, όπως τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, η κατάσταση διατήρησης, το υλικό και η παθολογία του μνημείου. Επισημαίνουμε επίσης ότι δεν απαιτείται για όλα τα θέατρα ο ίδιος χρόνος αποκατάστασής τους, ο οποίος σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατόν να προκαθοριστεί με ακρίβεια…»


Απο την πλευρά της η Τ.Ο. ΠΑΣΟΚ Ερέτριας σχολιάζει:

ΥΓ: «Μόνο ότι το κόστος θα είναι 3 εκατ ευρώ γνωρίζουμε αλλά και πως η επιτροπή αναστήλωσης θα αποτελείται από 7 άτομα. Όλα τα υπόλοιπα (μελέτες, χρονοδιαγράμματα κτλ) είναι είτε ανύπαρκτα είτε απροσδιόριστα…»