Υπογράφηκε απο τον Δήμαρχο Κηρέως η σύμβαση μίσθωσης της δημοτικής έκτασης στο Κυμάσι Μαντουδίου, για κατασκευή και λειτουργία Ναυπηγείου απο την ΛΑΜΔΑ ΝΑΥΣ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.


Μετά την 25810/4055/08.04.2009 Απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας η οποία επικύρωσε την υπ’ αριθμ. 81/2009 ομόφωνη Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηρέως που ενέκρινε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού για τη μίσθωση δημοτικής έκτασης 40 στρεμμάτων στο Κυμάσι Μαντουδίου με σκοπό τη δημιουργία από τον μισθωτή ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (θαλαμηγών υψηλού τουρισμού, τύπου YACHTS και MEGA YACHTS), υπογράφηκε την Μεγάλη Τρίτη 14 Απριλίου 2009 η σχετική σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Κηρέως κ. Πρόδρομου Ενωτιάδη και του κ. Λειβαδάρα Εμμανουήλ του Ιωάννη, Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΛΑΜΔΑ ΝΑΥΣ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε. υπό την εγγύηση του κ. Ιωάννη Λουδάρου.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίστηκε σε 50 χρόνια και αρχίζει από την 14.4.2009 και λήγει την 13.4.2059. Το μίσθωμα ορίστηκε στο ποσό των 7.100,00 € μηνιαίως ήτοι 85.200,00 ΕΥΡΩ ετησίως. Η ετήσια αναπροσαρμογή ορίζεται όσο ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΣΥΕ) και πάντως όχι λιγότερο από τρία τοις εκατό (3%) κάθε χρόνο.

Ο μισθωτής οφείλει να υλοποιήσει το οργανόγραμμα προσωπικού της παραγωγικής μονάδας στο Κυμάσι που κατέθεσε στο φάκελο δικαιολογητικών του διαγωνισμού μίσθωσης της δημοτικής έκτασης, προσλαμβάνοντας τον αντίστοιχο αριθμό εργαζομένων που προέβλεψε (314 εργαζομένους στην πλήρη ανάπτυξη της Μονάδας), τηρώντας τα χρονοδιαγράμματα που κατέθεσε και ορίζει η παρούσα σύμβαση.

Σύμφωνα με τη σύμβαση, για την πλήρωση των θέσεων εργασίας με τη λειτουργία της ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ προτεραιότητα έχουν οι δημότες και οι κάτοικοι του Δήμου Κηρέως, που πληρούν τα αναγκαία τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

Προτεραιότητα επίσης έχουν οι δημότες και οι κάτοικοι του Δήμου Κηρέως για εκπαίδευση στην Σχολή μαθητείας και εκπαίδευσης στελεχών και εργατοτεχνικού προσωπικού, που θα δημιουργήσει η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, ώστε να παραχθεί σταδιακά από την περιοχή το απαραίτητο ειδικευμένο προσωπικό για τη λειτουργία της.

Σε κάθε όμως περίπτωση με το πέρας της 5ετίας από την λειτουργία της «ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ» ο μισθωτής δεσμεύεται ότι θα απασχολεί τουλάχιστον το 70% του προσωπικού της από το Δήμο Κηρέως και την ευρύτερη περιοχή, εφόσον έχουν τα αναγκαία τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, με πλήρη εργασιακά δικαιώματα.